Veiledning til drikkevannsforskriften § 1: Formål

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Formålsparagrafen er en viktig rettskilde

Hvis dere er usikre på hva noen av de andre bestemmelsene i forskriften innebærer skal dere lese disse i lys av formålsbestemmelsen. På denne måten kan formålsparagrafen bidra til å gi mer konkret innhold til skjønnsmessige bestemmelser.

Vannforsyning som helhet er viktig for mange samfunnsfunksjoner, som for eksempel sanitærvann, vann til dyr og slokkevann. Enkelte virksomheter har også valgt å benytte vannforsyning til kjøling av viktige systemer. Flere slike funksjoner er igjen viktige for å beskytte menneskers helse. Forskriften har derfor også som formål å ivareta vannforsyning i et samfunnsperspektiv.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?