Veiledning til drikkevannsforskriften § 27: Fylkeskommunens plikter

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Denne bestemmelsen retter seg mot fylkeskommunen.

Dere skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet

I første ledd viser vi til fylkeskommunens plikt etter folkehelseloven til å ta drikkevannshensyn i planarbeidet sitt. Fylkeskommunale planer har betydning for utformingen av de kommunale planene, og det er viktig at drikkevannshensynet ivaretas i alle ledd. Dette sikrer en helhetlig prosess for å ivareta drikkevannshensynet på et riktig og gjennomtenkt nivå.

Drikkevannshensynet skal ivaretas i de regionale vannforvaltningsplanene

Fylkeskommunen er vannregionmyndighet etter vannforskriften. I arbeidet med å utarbeide de regionale vannforvaltningsplanene er det viktig at dere sikrer at drikkevannshensynet blir ivaretatt.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?