Veiledning til drikkevannsforskriften § 2: Virkeområde

Publisert 11.01.2017     Sist endret 26.01.2021

Drikkevannsforskriften gjelder for nesten alt drikkevann

Denne forskriften gjelder i utgangspunktet alt drikkevann, og alle forhold som kan ha innvirkning på drikkevannet. Alle paragrafene i forskriften gjelder imidlertid ikke for alle vannforsyninger. Det er kun noen få bestemmelser som gjelder for enkeltvannforsyninger, og det stilles færre krav til vannforsyningssystemer med produsert vann per døgn på under 10 m3 enn til større vannforsyningssystemer.

I noen tilfeller finnes det spesialregelverk som gjelder foran drikkevannsforskriften. Et eksempel på et slikt regelverk er forskrift om naturlig mineralvann og kildevann. Kildevann skal, i samsvar med kravene i forskrift om naturlig mineralvann og kildevann, imidlertid likevel tilfredsstille kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Et annet eksempel er sterilt vann som er klassifisert som farmasøytisk spesialpreparat etter legemiddellovgivningen.

Hvilke regler gjelder for drikkevann på sjøfartøyer og norsk kontinentalsokkel?

HMS-regelverket, som består av blant annet rammeforskriften gjelder for de utenlandsk- og norskregistrerte innretningene som opererer innen petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. I følge det regelverket gjelder drikkevannsforskriften for drikkevannsforsyningene på innretningene når disse er i aktivitet på sokkelen. Dette gjelder både for faste- og flyttbare innretninger.

I tillegg til dette er det også noen forskrifter om drikkevann på norsk sjøterritorium som har spesialregler. Dette gjelder forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger og forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip. Kvalitetskravene i drikkevannsforskriften gjelder imidlertid i begge disse tilfellene.

Gå tilbake til oversikt over paragrafene

Last ned hele veilederen (PDF)

Regelverk og veiledning

Fant du det du lette etter?