Eksport av fisk og sjømat til Kina

Publisert 29.11.2012     Sist endret 05.07.2018

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Kina.

Status eksport fisk og fiskevarer til Kina / juni 2018

 

Økt kontroll med eksport av fersk laks til Kina

Mattilsynet innførte 19. februar økt kontroll av eksport av fersk laks til Kina for å sikre at aktørene følger de kinesiske særkravene om at det ikke eksporteres laks fra lokaliteter med mistanke eller påvisning av PD eller ILA.

Bakgrunnen for økt kontroll er mistanke om eksport av laks fra anlegg med fiskesykdommen PD.

Tiltakene gjelder for lakseslakterier og eksportører og vil ikke forsinke eksportlogistikken nevneverdig.

Konkret må eksportørene sørge for at lakseslakteriene legger ved bilde/kopi av etikett for hvert oppdrettsanlegg det slaktes fra og som inngår i sertifikatet og egenerklæringen. I tillegg kontrollerer Mattilsynet fysisk flere varepartier.

Den økte kontrollen videreføres inntil videre.

Har du spørsmål? Kontakt ditt nærmeste Mattilsynkontor. Tel: 22 40 00 00

Vær oppmerksom på

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina. Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr.

Oppdatert liste over godkjente bedrifter finner du her (nov 2017). Det er kun de på listen som kan eksportere.

Ved eksport av fisk og fiskevarer må eksportører kontrollere at produsenten de eksportere varer for er godkjent for eksport til Kina, og at arten er godkjent for import av kinesiske myndigheter. Mattilsynet oppfordrer til tett dialog med importør.

Dersom eksportpartier blir stoppet i kinesiske grensekontrollen fordi partiet kommer fra ikke-godkjente virksomhet eller produktene ikke er godkjent for gjeldende virksomhet, kan ikke Mattilsynet hjelpe.

Restriksjoner

Kinesiske myndigheter tillater import av filet, koteletter og hel laks kun fra anlegg hvor det ikke er mistanke om eller påvist pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus.

Produsent må garantere for frihet fra disse sykdommene i egenerklæring, og må derfor sende inn egenerklæring med rekvisisjon før det kan søkes om attest for slike produkter til Kina.

Registrering

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, regulering nr 145 og meddelelse nr 73.

Det er produsenten som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Utfyllende informasjon om dette finnes i veiledning om registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige.

Dersom virksomheten vil endre på navn, adresse, slette virksomheten fra listen eller fornye registeringen osv. må nytt skjema registreres i MATS.

Mattilsynet sender jevnlig oppdaterte lister til kinesiske myndigheter.

Godkjenning for eksport til Kina er gyldig i 4 år. Godkjente sjømatprodusenter må krysse av i Mattilsynets skjematjeneste (MATS) for at de ønsker fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører.

Alle virksomheter som er registrert og de som venter på kinesisk regodkjenning, kan fortsatt eksportere sjømat til Kina.

Hver enkelt produsent må sørge for at informasjonen registrert hos CNCA er i samsvar med opplysningene i Enhetsregisteret, og at de har huket av for regodkjenning til riktig tid.

Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, vil godkjenningen bli annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Attester

For eksport av fisk og fiskevarer til Kina brukes følgende sunnhetsattest:

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring:

Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Se også:

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Victoria Braathen, Norges Sjømatråd, tlf. +47 913 44 035