Eksport av fisk og sjømat til Kina


Publisert 29.11.2012 | Sist endret 09.11.2017

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Kina.

Status lakseeksport til Kina november 2017

 

Vær oppmerksom på

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer fra dem kan importeres til Kina. Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr.

Oppdatert liste over godkjente bedrifter finner du her (nov 2017). Det er kun de på listen som kan eksportere.

Ved eksport av fisk og fiskevarer må eksportører kontrollere at produsenten de eksportere varer for er godkjent for eksport til Kina, og at arten er godkjent for import av kinesiske myndigheter. Mattilsynet oppfordrer til tett dialog med importør.

Dersom eksportpartier blir stoppet i kinesiske grensekontrollen fordi partiet kommer fra ikke-godkjente virksomhet eller produktene ikke er godkjent for gjeldende virksomhet, kan ikke Mattilsynet hjelpe.

Restriksjoner

Kinesiske myndigheter tillater import av filet, koteletter og hel laks kun fra anlegg hvor det ikke er mistanke om eller påvist pankreas sykdom (PD)/SAV, infeksiøs lakseanemi (ILA) og Gyrodactylus.

Produsent må garantere for frihet fra disse sykdommene i egenerklæring, og må derfor sende inn egenerklæring med rekvisisjon før det kan søkes om attest for slike produkter til Kina.

De tre fylkene Troms, Nordland og Sør-Trøndelag har vært utestengt fra å eksportere hel sløyd laks siden 2015. Utestengelsen kan først oppheves etter at kinesiske myndigheter har vært på inspeksjon. Mattilsynet vil invitere til inspeksjoner og håper de kan gjennomføres i første halvdel av 2018.

Registrering

Krav om registrering er hjemlet i Kinas lov om mattrygghet av 1. juni 2009, regulering nr 145 og meddelelse nr 73.

Det er produsenten som skal registrere seg. Dette skjer via Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Utfyllende informasjon om dette finnes i veiledning om registrering til Kina i MATS skjematjenester. For å unngå problemer ved eksport, er det viktig at opplysningene som virksomhetene sender inn er riktige og fullstendige.

Dersom virksomheten vil endre på navn, adresse, slette virksomheten fra listen eller fornye registeringen osv. må nytt skjema registreres i MATS.

Mattilsynet sender jevnlig oppdaterte lister til kinesiske myndigheter.

Godkjenning for eksport til Kina er gyldig i 4 år. Godkjente sjømatprodusenter må søke om fornyelse av godkjenning ett år før godkjenningsperioden opphører.

Alle virksomheter som er registrert og de som venter på kinesisk regodkjenning, kan fortsatt eksportere sjømat til Kina. Frist for regodkjenning var 26. april 2017 men gjelder ikke jf møte mellom kinesiske myndigheter, Mattilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet 29. mars 2017.

Hver enkelt produsent må sørge for at informasjonen registrert hos CNCA er i samsvar med opplysningene i Enhetsregisteret, og at søknad om fornyelse sendes inn til riktig tid. Dersom søknad om fornyelse ikke sendes i rett tid, vil godkjenningen bli annullert i henhold til artikkel 10 i regulering nr. 145.

Attester

For eksport av fisk og fiskevarer til Kina brukes følgende sunnhetsattest:

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring:

Attestene utstedes gjennom Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Se også:

Kontaktinformasjon

Mattilsynet: Produsentens avdelingskontor tlf. 22 40 00 00

Ved spørsmål om utfylling av attest; ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten.

Dersom det gjelder registrering for eksport til Kina; ta kontakt med din lokale avdeling i Mattilsynet.

For spørsmål om utfyllingen av skjemaet eller informasjon om når din bedrift ble godkjent av CNCA for første gang, kontakt Øystein Valanes, Norges Sjømatråd, tlf. +47 918 20 659

Publikasjoner

Fant du det du lette etter?