Eksport av egg og eggprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 14.07.2020

Landoversikt

Taiwan 

Her finner du informasjon om eksport av egg og eggprodukter til humant konsum til land utenfor EU/EØS.

Slik søker du om helsesertifikater for egg og eggprodukter til humant konsum

Innsending av rekvisisjon

Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjoner behandles av den avdelingen i Mattilsynet som fører tilsyn med produsenten (tilsynskontoret). Rekvisisjonen ligger tilgjengelig på mattilsynet.no som redigerbar PDF-fil:

12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukter 

Fyll ut rekvisisjonen med korrekte opplysninger om partiet. Ferdig utfylt PDF-fil sendes til tilsynskontoret. Tilsynskontoret vil vurdere om rekvisisjonen kan godkjennes, og sender godkjent rekvisisjon til avdelingskontoret som skal utstede sertifikatet. Rekvisisjonen må være godkjent før sertifikatet kan utstedes.

Søknad om helsesertifikater

Sertifikater behandles og utstedes av det avdelingskontoret du velger. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte valgt avdelingskontor. Du mottar en redigerbar PDF-fil som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet. Ferdig utfylt PDF-fil sendes til avdelingskontoret. Avdelingskontoret vil vurdere om sertifikatet kan utstedes.

Partiet må være i Norge helt frem til sertifikatet er ustedt. Vi utsteder ikke sertifikater for varer som allerede har forlatt landet.

Sertifikatet utstedes på vanlig, hvitt papir. Utstedelse av sertifikater og kopier utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

De fleste land godtar generelt helsesertifikat for egg og eggprodukter til humant konsum: 12.1.209 Helsesertifikat, egg og eggprodukter, engelsk.

Noen land har særkrav og krever egne sertifikater og erklæringer. Du må vite hva importlandet krever før varene sendes ut av Norge. Du skal vite hvilket sertifikat du skal bruke og om du trenger andre eksportdokumenter. Du skal vite hvilke krav de ulike importlandene stiller til varene og produsenten og du skal sikre at disse kravene er oppfylt. Under «Skjema» finner du oversikt over hele sertifikatparken som forvaltes av Mattilsynet på eggområdet.

Dersom det generelle sertifikatet ikke er tilstrekkelig for et nytt marked, må Mattilsynet utvikle nytt sertifikat til det aktuelle landet. Ved anmodning om utarbeidelse av et nytt sertifikat til nye markeder, er det eksportøren som har ansvaret for å innhente importlandets krav som skal ligge til grunn for sertifikatet. De må også skaffe kontaktopplysninger til de relevante myndighetene i importlandet.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

12.1.171 Rekvisisjon av attest for eksport av eggprodukterPDF
12.1.209 Helsesertifikat, egg og eggproduktet, engelsk PDF
12.1.170 EU, pre-eksport, midlertidig lagring i EU, egg, engelsk PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport til land utenfor EU/EØS Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer