Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 27.02.2014     Sist endret 17.07.2019
Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Vær oppmerksom på:

I juli 2019 ble det konstatert mædi på sau i Nord-Trøndelag. Sertifikater med attestasjon som inkluderer mædi, også kalt maedi-visna, kan derfor kanskje ikke underskrives.

Her finner du informasjon om utstedelse av helsesertifikater på kjøtt og kjøttprodukter til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Når trenger du helsesertifikater?

Helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter utstedes av Mattilsynet ved eksport til land utenfor EU/EØS, og de er vår garanti overfor mottakerlandets kompetente myndighet om at produktene oppfyller deres folke- og dyrehelsekrav.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet; vi har samme hygieneregelverk og det er sertifikatfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke helsesertifikater for varer til EU-land.

Utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter

Utstedelsen av dokumentene skjer i to trinn:

 1. Innsendelse av rekvisisjon til det avdelingskontoret som har tilsyn med virksomhet hvor varene står lagret, i form av epost med opplysninger om:

  a. Eksportør (kan være samme som produsent) med kontaktopplysninger

  Mottakerland

  b. Produktkategori (kjøtt, kjøttprodukter, fjørfe eller fjørfeprodukter)

  c. Hvilket sertifikat som ønskes utstedt

  d. Om produkt; dyreart, mengde, produsent(er), produktets tilstand, temperatur, opprinnelse

  e. Når og hvor er eksportpartiet tilgjengelig for inspeksjon,

  f. Ønsket dato for utstedelse
   
 2. Helsesertifikat: Utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter skjer utenfor Mattilsynets skjematjenester (MATS). Mattilsynet sender sertifikat som redigerbar PDF til eksportør. Eksportør fyller ut og returnerer denne. Mattilsynet kan velge å føre tilsyn med eksportparti før utstedelse av helsesertifikat.

Se også veiledende hjelp for utfylling av kjøttsertifikater

Hvilke helsesertifikater kan du få utstedt?

Generelt engelsk helsesertifikat kan benyttes til de fleste land, men enkelte land krever eget sertifikat. Under overskriften skjema finner du oversikt over alle helsesertifikatene for eksport av kjøtt og kjøttprodukter som utstedes av Mattilsynet. Er det dokumenter du ikke finner, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor for hjelp.

Ved eksport til nye markeder må eksportør finne ut om generelt engelsk helsesertifikat aksepteres. Hvis ikke, har eksportør ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav og skaffe opplysninger om kontaktperson hos mottakerlandets kompetente myndighet.

Gebyr og søknad om endring av helsesertifikat

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Det finnes egen side med informasjon om endring av helsesertifikat for sjømat. For kjøtt og kjøttprodukter kan ikke søknad sendes inn i Mattilsynets skjematjenester, men resten av informasjonen på denne siden er overførbar.

Må jeg ha helsesertifikat?

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. Mattilsynet anbefaler at man likevel får utstedt et generelt engelsk helsesertifikat på varene. Dersom varene avvises av importland eller av annen grunn ønskes returnert, vil du ikke få varene tilbake til Norge uten at helsesertifikat er utstedt før varene forlot Norge. Se også nettsiden Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Mer om eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Høring

Høring: Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Send oss innspill innen: 15.11.2019

Høring

Forslag til mateksportforskrift

Send oss innspill innen: 01.10.2019

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

EFTA Surveillance Authority: Country Profile Norway, 2017 Hyperlink

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

7.1.123 Helsesertifikat, sjøpattedyr, engelskPDF
7.1.124 Japan helsesertifikat, storfeprodukterPDF
7.1.125 Hong Kong, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.127 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttdeig av svinPDF
7.1.128 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.129 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generellPDF
7.1.130 Georgia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.131 Serbia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.132 Ukraina, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.133 Ukraina, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.134 Ukraina, helsesertifikat, storfePDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.136 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.139 Hong Kong, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.140 Hong Kong, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.212 Montenegro, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.220 Makedonia, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.222 Franske Polynesia, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.235 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell, spanskPDF
7.1.238 Kosovo, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk, specimenPDF
7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk, specimenPDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport til land utenfor EU/EØS Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer