Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Publisert 02.12.2019     Sist endret 15.12.2021
Eksport av kjøtt og kjøttprodukter

Vær oppmerksom på:

11. november 2021 ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på verpehøns på en gård i Klepp kommune i Rogaland. Dette har følger for eksport av fjørfekjøtt og produkter av disse. Du finner mer informasjon nederst på denne nettsiden.

I juli 2019 ble det konstatert mædi på sau i Nord-Trøndelag. Sertifikater med attestasjon som inkluderer mædi, også kalt maedi-visna, kan derfor kanskje ikke underskrives.

Ved innsendelse av rekvisisjon for sertifikater som gir garantier på besetningsnivå for HPAI eller maedi-visna, må eksportør forsikre seg om at produktene i eksportpartiet har opprinnelse i besetninger som ikke har påvist disse sykdommene. Eksportør må kunne dokumentere dette ved innsendelse av rekvisisjon for sertifikat.

Her finner du informasjon om utstedelse av helsesertifikater på kjøtt og kjøttprodukter til tredjestater (land utenfor EU/EØS).

Når trenger du helsesertifikater?

Helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter utstedes av Mattilsynet ved eksport til land utenfor EU/EØS, og de er vår garanti overfor mottakerlandets kompetente myndighet om at produktene oppfyller deres folke- og dyrehelsekrav.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet; vi har samme hygieneregelverk og det er sertifikatfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke helsesertifikater for varer til EU-land.

Utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter

Utstedelsen av dokumentene skjer i to trinn:

 1. Innsendelse av rekvisisjon til avdelingskontoret som har tilsyn med virksomhet hvor varene står lagret, i form av epost med opplysninger om:

  a. Eksportør (kan være samme som produsent) med kontaktopplysninger
  b. Mottakerland

  c. Produktkategori (kjøtt, kjøttprodukter, fjørfe eller fjørfeprodukter).
  d. Hvilket sertifikat som ønskes utstedt.
  e. Om produkt; dyreart, mengde, produsent(er), produktets tilstand, temperatur og opprinnelse.
  f. Når og hvor er eksportpartiet tilgjengelig for inspeksjon.
  g. Ønsket dato for utstedelse

   
 2. Helsesertifikat: Helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter utstedes utenfor Mattilsynets skjematjenester (MATS). Mattilsynet sender sertifikat som redigerbar PDF til eksportør. Eksportør fyller ut og returnerer denne. Mattilsynet kan velge å føre tilsyn med eksportparti før utstedelse av helsesertifikat.

Se også veiledende hjelp for utfylling av kjøttsertifikater

Hvilke helsesertifikater kan du få utstedt?

Generelt engelsk helsesertifikat kan benyttes til de fleste land, men enkelte land krever eget sertifikat. Under overskriften skjema finner du oversikt over alle helsesertifikatene for eksport av kjøtt og kjøttprodukter som utstedes av Mattilsynet. Er det dokumenter du ikke finner, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor for hjelp.

Ved eksport til nye markeder må eksportør finne ut om generelt engelsk helsesertifikat aksepteres. Hvis ikke, har eksportør ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav og skaffe opplysninger om kontaktperson hos mottakerlandets kompetente myndighet.

Gebyr og søknad om endring av helsesertifikat

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Det finnes egen side med informasjon om endring av helsesertifikat for sjømat. For kjøtt og kjøttprodukter kan ikke søknad sendes inn i Mattilsynets skjematjenester, men resten av informasjonen på denne siden er overførbar.

Må jeg ha helsesertifikat?

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. Mattilsynet anbefaler at man likevel får utstedt et generelt engelsk helsesertifikat på varene. Dersom varene avvises av importland eller av annen grunn ønskes returnert, må det ved retur følges av dokumenter som kan bekrefte identiteten og innholdet av forsendelsen. Et helsesertifikat utstedt av Mattilsynet er et eksempel på et slikt dokument. Se også nettsiden Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Høypatogen fugleinfluensa: Kan jeg eksportere fjørfekjøtt ut av EØS?

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Opplysningene under forutsetter ingen nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i besetninger. Restriksjoner som følge av utbruddet av høypatogen fugleinfluensa startet den 20. oktober 2021. Det vil si at kjøtt fra dyr som er slaktet i utbruddsområdet, men før denne datoen, kan omsettes og eksporteres fritt.

Bosnia-Herzegovina og Nord-Makedonia

Produktene skal ikke stamme fra dyr som har vært holdt i besetninger 10 km eller nærmere et utbrudd de siste tretti dagene. Dette tilsvarer besetninger innenfor restriksjonssonen, så lenge den er gjeldende. Du finner restriksjonssonen i Forskrift om opprettelse av risiko- og observasjonssone for å bekjempe høypatogen aviær influensa (AI-soneforskriften).

Det kan eksporteres kjøtt med disse helsesertifikatene fra alle andre områder i Norge.

Generelt engelsk (eller spansk) helsesertifikat for kjøtt og kjøttprodukter

Produktene skal stamme fra dyr som har vært holdt i besetning lokalisert i sone som har vært fri for fugleinfluensa de siste tre årene, eller, etter stamping out-bekjempelse, de siste seks månedene.

Mattilsynet har definert de fire kommunene som utgjør restriksjonssonen som en sone, og stamping out var sluttført den 24. november.

Det vil si at fra og med 24. mai kan det eksporteres fjørfekjøtt fra kommunene Klepp, Time, Sandnes og Sola. Det kan eksporteres fjørfekjøtt med disse helsesertifikatene fra alle andre kommuner i Norge.

Hong Kong

Mattilsynet vil få avklart med Hong Kong om de godtar samme vilkår som i de generelle helsesertifikatene for kjøtt og kjøttprodukter.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

0.0 Oversikt over eksportdokumenter per land PDF
EFTA Surveillance Authority: Country Profile Norway, 2017 Hyperlink

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

7.1.123 Helsesertifikat, sjøpattedyr, engelskPDF
7.1.124 Japan helsesertifikat, storfeprodukterPDF
7.1.125 Hong Kong, helsesertifikat, fjærkrePDF
7.1.127 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttdeig av svinPDF
7.1.128 Makedonia, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.129 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generellPDF
7.1.130 Georgia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.131 Serbia, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.134 Ukraina, helsesertifikat, storfePDF
7.1.135 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.137 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.138 Bosnia-Herzegovina, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.139 Hong Kong, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.140 Hong Kong, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.212 Montenegro, helsesertifikat, svinekjøttPDF
7.1.222 Franske Polynesia, helsesertifikat, storfekjøttPDF
7.1.235 Helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukter, generell, spanskPDF
7.1.238 Kosovo, helsesertifikat, kjøtt og kjøttprodukterPDF
7.1.298 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter sau, engelsk, specimenPDF
7.1.299 India, helsesertifikat kjøtt og kjøttprodukter lam, engelsk, specimenPDF
7.1.337 USA helsesertifikat kyllinghydrolysat humant konsum engelsk specimenPDF
7.3.339 USA egenerklæring kyllinghydrolysat 2021/05PDF
12.1.338 USA rekvisisjon helsesertifikat kyllinghydrolysat til humant konsum 2021/05PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Eksport til land utenfor EU/EØS Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer