Faktaartikkel

Eksport av fjørfeprotein for humant konsum til USA

Publisert 20.05.2021     Sist endret 20.05.2021

Mattilsynet har laget et eget sertifikat for eksport av fjørfeprotein til humant konsum til USA. På grunn av særkrav i sertifikatet som ikke dekkes av norsk regelverk, må eksportør legge ved nødvendige egenerklæringer når rekvisisjonen sendes inn.

Helsesertifikat

USA har akseptert følgende helsesertifikat for fjørfeprotein til humant konsum:

I helsesertifikatet går Mattilsynet god for følgende forhold, som ikke er krav i norsk regelverk:

  1. Råvarene skal være av utelukkende norsk opprinnelse
  2. Råvarene skal være varmebehandlet ved minimum 56°C i minimum tre timer
  3. Råvarene skal ikke ha blitt utsatt for kontakt eller blandet med noen andre stoffer av animalsk opprinnelse

Rekvisisjon og egenerklæring

Følgende rekvisisjon skal brukes for helsesertifikatet:

Rekvisisjonen må være vedlagt følgende egenerklæring, som skal fylles ut av hver enkelt norske produksjonsvirksomhet som har tatt del i produksjonen av produktet:

Dersom deler av produksjonen har foregått i et annet land, må det i tillegg legges ved et helsesertifikat eller pre-eksportsertifikat fra dette landets myndigheter. Dette skal dokumentere den norske opprinnelsen til produktet samt at produktet ikke har vært i kontakt med andre animalske produkter i produksjonsløpet.

Hvis et annet kontor enn tilsynskontoret skal utstede sertifikatet, vil tilsynskontoret sende rekvisisjonen i retur til deg når den er ferdig behandlet.

Du må videresende den godkjente rekvisisjonen til sertifikatkontoret, slik at dette har nødvendig grunnlag for å utstede helsesertifikat. Kontoret vil sende deg en utfyllbar PDF-fil, som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet.

Ferdig utfylt PDF-fil sendes til sertifikatkontoret for utstedelse.

Mer informasjon

På nettsiden Eksport av kjøtt og kjøttprodukter finner du generell informasjonen utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter til tredjestater.

 

Fant du det du lette etter?