Faktaartikkel

Eksport av kjøtt og kjøttprodukter til Japan

Publisert 29.09.2014     Sist endret 13.07.2020

Norge og Japan har to avtaler og én attest for eksport av kjøtt og kjøttprodukter til Japan:

  1. Export Verification Program (EVP) - beskriver hvilke krav slakteri og nedskjæringsvirksomheter må oppfylle mht. lokaliteter og rutiner. Mattilsynet følger opp avtalen ved tilsyn.
  2. Animal health requirements for beef and beef offal to be exported to Japan from Norway - beskriver blant annet de overordnete dyrehelsemessige- og hygieniske krav, krav til forsendelser og krav til helsesertifikat.

Det er egen attest for eksport for kjøtt og kjøttprodukter av storfe. Attesten må være korrekt utfylt. Japansk grensekontroll er streng og aksepterer ikke feil. Feil i attest innebærer at varene ikke slipper gjennom grensekontrollen.

Eksportpartiet må være forseglet med egen forsegling fra Mattilsynet. Forseglingsbolten har eget nummer som skal føres i attesten. Japan godtar kun forseglingsbolt fra Mattilsynet. Dersom forseglingen er brutt før ankomst Japan, kan japanske myndigheter avvise partiet.

Registrering

Virksomheter må være registrert og godkjent av Mattilsynet for eksport til Japan. Japanske myndigheter forholder seg kun til de som står på listen over godkjente virksomheter

Virksomheter som ønsker å bli registrert og godkjent for eksport til Japan må kontakte kjøttbransjens næringsorganisasjoner. Mattilsynet samarbeider med NHO og kjøttbransjen for innhenting av opplysninger for registrering og godkjenning.

Attester

Det er egen attest for eksport for kjøtt og kjøttprodukter av storfe. Attestutstedelse skjer utenfor MATS og etter vanlige rutiner:

  • Send epost til den lokale Mattilsynsavdeling med opplysninger om ønsket attest, type og mengde kjøtt.
  • Mattilsynet sender så en PDF som du fyller ut og returnerer til Mattilsynet.
Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale Mattilsynavdelingen som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale Mattilsynavdelingen som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00.