Kunngjøring

Den nye mateksportforskriften er fastsatt

Publisert 14.07.2020     Sist endret 15.07.2020

Matdepartementene har fastsatt ny mateksportforskrift som gjelder eksport til land utenfor EØS. Forskriften tådte i kraft 15. juli 2020.

Med matdepartementene menes Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Mateksportforskriften gjelder for eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS. Forskriften gir bestemmelser for både eksportører og produsenter ved eksport.

Systemet og rutinene for utstedelse av helsesertifikater er uendret. Mateksportforskriften gir imidlertid nytt hjemmelsgrunnlag ved søknadsbehandlingen.

Forskriften tydeliggjør kravet om internkontroll, om krav til produsenten ved eksport, og om Mattilsynets plikt til å utstede helsesertifikat dersom vilkårene i mateksportforskriften er oppfylt. 

Mattilsynet vil fremover legge vekt på å veilede om den nye forskriften. 

Les mer om mateksportforskriften og se veilederen: Informasjon om Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS.

Se også kunngjøringen til Nærings- og fiskeridepartementet.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910, e-post pressevakt@mattilsynet.no


Regelverk og veiledning

Les mer

Kontaktinformasjon

Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910, e-post pressevakt@mattilsynet.no