Veiledere

Publisert 08.05.2020     Sist endret 20.01.2023

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veiledning - Registrering til Russland i MATS skjematjenester 01.11.2015 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 01.06.2008 PDF

Regelverk og veiledning