Veiledere

Publisert 02.12.2019     Sist endret 31.01.2020

Veiledere til regelverk

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veiledning - Listeføring til Vietnam i MATS skjematjenester 03.11.2015 PDF
Veiledning - Registrering til Russland i MATS skjematjenester 01.11.2015 PDF
Registrering til Kina, Russland og Vietnam 18.08.2014 PDF
Registrering til Kina i MATS skjematjenester 18.08.2014 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 29.11.2012 PDF

Regelverk og veiledning