Faktaartikkel

Disse kravene stilles til virksomheter som skal listeføres i Kina

Publisert 09.12.2020     Sist endret 17.12.2020

Her finner du informasjon om kravene som stilles av kinesiske myndigheter til virksomheter som skal listeføres i Kina.

I forbindelse med de nye kravene vi mottok fra Kina i november 2020, må alle virksomheter registrere seg på nytt for å bli listeført i Kina. I den nye registreringen må virksomhetene bekrefte at produksjonen og produktene oppfyller disse kinesiske kravene. Dersom dette ikke er tilfellet, kan ikke virksomheten registrere seg for eksport til Kina.

Til alle virksomheter som skal listeføres

Alle virksomheter som skal listeføres må ha et internkontrollsystem som sikrer at produkter som eksporteres til Kina ikke er forurenset med koronavirus. De må ogå følge WHO og FAO sine retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19. Denne retningslinjen allerede tatt inn i forskrifter, råd og anbefalinger fra norske helsemyndigheter og Mattilsynet.

Til produsenter som skal listeføres

Sjømatprodusenter må i tillegg sikre at produksjonen og produkter er i henhold til kontrollpunkter for registrering av sjømatprodusenter til Kina (PDF).

Skjemaet skal ikke fylles ut og sendes til Mattilsynet, og Mattilsynet trenger ikke signere på det. Produsentene kan bruke kontrollpunktene som egenkontroll når de vurderer om de oppfyller de kinesiske kravene.

Fant du det du lette etter?