Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat i transitt

Publisert 18.11.2019     Sist endret 18.11.2019

Enkelte land utenfor EU/EØS krever transittsertifikater for varer som passerer gjennom landet på vei til endelig importland.

I slike tilfeller må du søke om to sertifikater; ett for det endelige importlandet og ett for det landet hvor varene går i transitt. Varene må oppfylle kravene i begge sertifikatene.

På transittsertifikatet må det fremgå at sertifikatet kun skal brukes i transittøyemed. I feltet for mottaker skrives «in transit to [bestemmelseslandet]/[fysisk varemottager på bestemmelsesstedet].

Fant du det du lette etter?