Eksport av fisk og sjømat til Argentina

Publisert 08.04.2016     Sist endret 23.02.2021

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Argentina.

Argentina:

Vær oppmerksom på:

Det er to ting som må være på plass før du søker om helsesertifikat til Argentina: produsenten må ha vært inspisert og godkjent av argentinske myndigheter (the Argentine National Service of Health, Agriculture and Food Quality, SENASA) og produktene må være registrert i SENASA sine systemer.

Varene må ikke forlate Norge før du vet at produsenten er godkjent og varene er registrert. 

Produsenten må inspiseres og godkjennes og produktet må registreres før eksport

Inspeksjon og godkjenning av produsenter

Produsenter som produserer varer for eksport til Argentina, må inspiseres og godkjennes av inspektører fra SENASA. En slik inspeksjon består av revisjon av internkontrollen og inspeksjon av produksjonen og produksjonslokalene. Godkjenningen er gyldig i to år.

SENASA inspiserte seks norske virksomheter i 2018. Det er ikke satt opp tid for nye inspeksjoner. Godkjenningen til disse virksomhetene var opprinnelig gyldig til november 2020. SENASA har informert oss om at godkjenningen er utvidet frem til nye inspeksjoner kan gjennomføres.

Produsenter som er interessert i å bli inspisert av SENASA, må kontakte Mattilsynet (se kontaktinformasjon). For at SENASA skal vurdere å komme på ny inspeksjon av norske produsenter, må Mattilsynet sende en formell forespørsel. SENASA krever at Mattilsynet deltar på inspeksjonene, og dette er svært ressurskrevende for Mattilsynet. Vi vil kun sende en formell forespørsel om inspeksjon dersom det er et betydelig behov for sjømatnæringen og dersom vi har ressurser til å håndtere en slik inspeksjon.

Registrering av produkter

Det er importøren i Argentina som registrerer produktene i SENASA sitt eget system, og registreringen behandles av SENASA. I registreringen kreves det inngående dokumentasjon på merking og produksjon av produktene og importøren er derfor avhengig av tett kontakt med produsent og eksportør i Norge for å få korrekt dokumentasjon. 

Mattilsynet skal ikke signere på dokumentene, vi er ikke involvert i registreringen og vi har lite kjennskap til hva SENASA krever.

Når produsent er godkjent og produktet er registrert, kan du søke om sertifikat fra Mattilsynet på hvert parti som skal eksporteres til Argentina.

Helsesertifikater

Det er oppgitt i sertifikatet at gyldigheten på sertifikatet er 10 dager. Dersom varene transporteres med båt, blir gyldigheten utvidet med overfartstiden.

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00