Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Australia

Publisert 09.07.2015     Sist endret 26.05.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Australia.

Oppdatert 07.05.20

Nytt kontrollregime for eksport av laksefisk til Australia

Mattilsynet har innført et nytt kontrollregime for eksport av laksefisk til Australia. Kontrollregimet innebærer at det kan gå laks fra flere lokaliteter enn tidligere, og at flere slakterier enn før kan ha fisk i ventemerd selv om den skal eksporteres til Australia. Egenerklæring 1.3.76 er oppdatert i henhold til endringene, og bare den nyeste versjonen skal brukes.

Du finner mer informasjon på nettsiden om fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia.

Importtillatelse

Ved import til Australia må importørene ha en egen importtillatelse fra australske myndigheter som skal følge med hver forsendelse. Importtillatelsen angis som «import permit number» i enkelte av sertifikatene. Det kan også være krav om at karantene skal gjennomføres. Vi oppfordrer derfor norske eksportører til å samarbeide tett med sine importører.

Fiskehelsekrav for laksefisk

Australske myndigheter stiller fiskehelsekrav for alle produkter av laksefisk, disse kommer i tillegg til norske regelverkskrav. Se mer om fiskehelsekrav for laksefiskprodukter til Australia.

Helsesertifikater

Oppdrettet laksefisk

Sertifikatene har forhåndsmelding. Utfylt egenerklæring 1.3.76 må sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som utfyllbar PDF-fil i linken over. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikat i Mattilsynets skjematjenester.

Se mer om eksport av oppdrettet laksefisk til Australia.

Lakserogn

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding, du søker om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester.

Se mer om eksport av lakserogn til Australia

Olje fra laksefisk til humant konsum

Sertifikatet har forhåndsmelding. Utfylt egenerklæring 1.3.76 må sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som utfyllbar PDF-fil i linken over. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikatet i Mattilsynets skjematjenester.

Se mer om eksport av fiskeolje til humant konsum til Australia.

Villfanget fisk

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjenester, det har ikke forhåndsmelding.

Se mer om eksport av villfanget fisk til Australia

Reker til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjenester, det har ikke forhåndsmelding.

Se mer om eksport av reker til Australia 

Fiskeolje til humant konsum, ikke fra laksefisk

Sertifikatet har ikke forhåndsmelding. Det ligger inne i Mattilsynets skjematjenester, men grunnet en feil i systemet må du for tiden likevel sende det inn som PDF. Du får sertifikatet som utfyllbar PDF-fil ved henvendelse til sertifikatkontoret.

Eksport av fiskeolje til humant konsum til Australia 

Fiskemel til dyrefôr

Australia godtar ikke vårt helsesertifikat for eksport av fiskemel. Imidlertid godtar de helsesertifikatet for krillmel som ikke skal til humant konsum:

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00