Eksport av fisk og sjømat til Canada

Publisert 30.04.2014     Sist endret 04.06.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Canada.

Vær oppmerksom på:

Vi har ikke sertifikat for eksport av rund fisk til videre bearbeiding i Canada.

Ved eksport av rund fisk i forbrukerpakning som skal direkte til detaljhandel, må du forhøre deg med importør om kanadiske myndigheter godtar sertifikatet « 1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, 2013 04 specimen».

Eksport av rund fisk til videre bearbeiding

Vi har ikke sertifikat for eksport av rund fisk til videre bearbeiding i Canada.

Kanadiske myndigheter har et strengt regelverk for å forhindre innføring og spredning av akvatiske dyresykdommer. Regelverket gjelder for rund fisk til videre bearbeiding, fôr og agn. De har listet opp arter og smittestoff som disse artene er mottakelige for, blant annet er sild på denne listen. Se listen her. Artene på denne listen skal følges av egne helsesertifikat dersom de skal til videre bearbeiding, fôr eller agn. Disse sertifikatene er foreløpig ikke fremforhandlet, fordi det kan være vanskelig å oppfylle kravene som stilles av kanadiske myndigheter i sertifikatene.

Helsesertifikater

Sløyd fisk og fiskefilet til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Rund fisk i forbrukerpakning til detaljhandel

Ved eksport av rund fisk i forbrukerpakning til detaljhandel må du forhøre deg med importør om kanadiske myndigheter godtar sertifikatet.

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fiskemel til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Sertifikatet kan også brukes for varer som skal tilbake til EU//EØS etter videre bearbeiding.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00