Eksport av fisk og sjømat til Canada

Publisert 30.04.2014     Sist endret 16.12.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Canada.

Fugleinfluensa

Vær oppmerksom på:

Canada tillater ikke import av fiskemel i bulk fra land som har alvorlige smittsomme dyresykdommer, som for eksempel meldepliktig fugleinfluensa.

Eksport av rund fisk

Vi har ikke sertifikat for eksport av rund fisk til videre bearbeiding i Canada.

Kanadiske myndigheter har et strengt regelverk for å forhindre innføring og spredning av akvatiske dyresykdommer. Regelverket gjelder for rund fisk til videre bearbeiding, fôr og agn. De har listet opp arter og smittestoff som disse artene er mottakelige for, blant annet er sild på denne listen: Canadian Food Inspection Agency: Susceptible Species of Aquatic Animals.

Artene på denne listen skal følges av egne helsesertifikat dersom de skal til videre bearbeiding, fôr eller agn. Disse sertifikatene er foreløpig ikke fremforhandlet, fordi det kan være vanskelig å oppfylle kravene som stilles av kanadiske myndigheter i sertifikatene.

Ved eksport av rund fisk i forbrukerpakning som skal direkte til detaljhandel, må du forhøre deg med importør om kanadiske myndigheter godtar sertifikatet «1.1.115 Canada, Sunnhetsattest, Food Service or retail use engelsk, specimen». Sertifikatet er oppdatert i mars 2021, pass på at du bruker siste sertifikatversjon.

Helsesertifikater

Sløyd fisk og fiskefilet til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Rund fisk i forbrukerpakning til detaljhandel

Ved eksport av rund fisk i forbrukerpakning til detaljhandel må du forhøre deg med importør om kanadiske myndigheter godtar sertifikatet.

Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fiskemel til dyrefôr

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Canada tillater ikke import av fiskemel i bulk – det vil forsendelser som ikke er forseglet i lekkasjesikre beholdere – fra land som har forekomst av alvorlige smittsomme dyresykdommer. Det vil si at så lenge Norge ikke er definert fritt for meldepliktig fugleinfluensa i tamfuglbesetninger, kan fiskemel i bulk ikke eksporteres til Canada.

Sertifikatet kan brukes for varer som skal tilbake til EU/EØS etter videre bearbeiding.

Sjekkliste for importtillatelse av biprodukter til Canada

For å få importtillatelse for biprodukter til Canada, må Mattilsynet gå gjennom en sjekkliste for produsenten og signere på denne. Denne sjekklisten får importøren ved henvendelse til canadiske myndigheter.

Attestering på slike dokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr hjemlet i forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. forskrift om gebyr i matforvaltningen. Satsen som benyttes er «Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk».

 

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00