Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Chile

Publisert 19.12.2018     Sist endret 19.07.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Chile.

Chile

Vær oppmerksom på:

Chilenske myndigheter har et eget importkrav vedrørende opprinnelse for produkter av villfanget fisk, både for humant og ikke-humant konsum.

Produktene skal følges av en erklæring om råvarens opprinnelse; «Certificate of legal origin». Erklæringen utstedes av Mattilsynet.

Certificate of legal origin

Chilenske myndigheter krever at fiskevarer produsert av villfanget fisk både til humant konsum og ikke-humant konsum, følges av erklæring 1.2.281 Chile, erklæring, opprinnelse villfanget ("Certificate of legal origin").

Erklæringen skal fylles ut av eksportør og bekrefter at sluttproduktet er produsert av godkjent virksomhet med råvarer fra lovlige fiskerier.

Mattilsynet utsteder erklæringen basert på egenerklæring som fylles ut i MATS Skjematjeneste ved søknad om sertifikat samt annen nødvendig dokumentasjon fra eksportør. Eksportør har ansvar for å legge frem korrekt dokumentasjon.

«Certificate of legal origin» må ikke forveksles med «Certificate of origin» fra tollvesenet, som bekrefter varens tollmessige opprinnelse.

Helsesertifikater

Oppdrettsfisk

1.1.284 Chile, helsesertifikat, spansk - engelsk 

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Villfanget fisk til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding. Erklæringen legges ved sertifikatsøknaden i skjematjenesten.

Fiskeolje til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding. Erklæringen legges ved sertifikatsøknaden i skjematjenestene dersom oljen består helt eller delvis av villfanget fisk.

Fiskemel og fiskeprotein til humant konsum

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding. Erklæringen legges ved sertifikatsøknaden i skjematjenestene dersom oljen består helt eller delvis av villfanget fisk.

Villfanget fisk til ikke-humant konsum

Sertifikatene har rekvisisjon. Egenerklæringen sendes til tilsynskontoret sammen med rekvisisjonen. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatene kan utstedes. Erklæringen legges ved når det søkes om sertifikat. Rekvisisjonen og sertifikatene ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikater som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede sertifikatet, tlf. 22 40 00 00