Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Costa Rica

Publisert 11.03.2020     Sist endret 11.03.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Costa Rica.

Costa Rica

Vær oppmerksom på:

Myndighetene i Costa Rica (SENASA) krever at virksomheter som eksporterer til Costa Rica tidligere, skal registrere seg hos SENASA. Dette kan vi ikke gjøre per dags dato.

Ny informasjon 20.03.2020: det så ut til at virksomheter som hadde eksportert til Costa Rica tidligere, fikk fortsette eksporten. Vi har nå fått indikasjoner på at Costa Rica også krever registrering av disse virksomhetene. Som en del av registreringen, må Mattilsynet og virksomheten besvare et meget omfattende spørreskjema. Vi kommer kun til å vurdere å besvare spørreskjemaet dersom det er et betydelig behov for sjømatnæringen og dersom vi har ressurser til det. Det er derfor svært viktig at eksportører har tett dialog med sine importører i Costa Rica og vi anbefaler sterkt å avvente eksport til Costa Rica inntil situasjonen er avklart. Vi vil ikke kunne bistå partier som står fast på grensen, dersom bistanden innebærer at vi må besvare spørreskjemaet.

Registrering av nye virksomheter

Myndighetene i Costa Rica (SENASA) krever at virksomheter skal registrere seg hos SENASA dersom de ønsker å eksportere varer dit. Registreringen innebærer utfylling av et skjema på spansk. Dette er et nytt system og Mattilsynet har ikke forsøkt å registrere virksomheter i det nye systemet. Vi har forstått det slik at før SENASA vil motta registreringer fra enkeltvirksomheter, må Mattilsynet godkjennes som tilsynsmyndighet ved å besvare et spørreskjema. Spørreskjemaet er svært omfattende og detaljert og vi har ikke prioritert å besvare det. Det ser dermed ikke ut til at vi kan sende registrering av virksomheter til Costa Rica.

Dersom du vil eksportere til Costa Rica, må du sende en forespørsel til interpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Etter vi mottar forespørselen må vi vurdere hvordan vi skal prioritere den og når vi eventuelt kan jobbe med den. Vi ber om at du utdyper betydningen av dette markedet og annen informasjon som er viktig for å belyse saken når du sender inn forespørselen, slik at vi kan vurdere prioriteringen. Vi kommer kun til å vurdere å besvare spørreskjemaet dersom det er et betydelig behov for sjømatnæringen og dersom vi har ressurser til det.

Det er svært viktig at eksportører har tett dialog med sine importører i Costa Rica og vi anbefaler sterkt å avvente eksport til Costa Rica inntil situasjonen er avklart. Vi vil ikke kunne bistå partier som står fast på grensen, dersom bistanden innebærer at vi må besvare spørreskjemaet.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fant du det du lette etter?