Eksport av fisk og sjømat til India

Publisert 26.04.2016     Sist endret 04.01.2023

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til India.

India

Vær oppmerksom på:

Ikke stans av eksport til India fra 1. mars 2023

India utsetter kravet om nye sertifikater for varegruppene sjømat, melk og meieriprodukter samt svin og svineprodukter. India har i kunngjøring av 24.02.2023 utsatt krav om nytt sertifikat "untill further order".

Dette innebærer at det nåværende sertifikatet kan brukes inntil videre.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Mattilsynet kan utstede sertifikat 1.1.26 India, sunnhetsattest, engelsk, men det er grunn til å tro at dette sertifikatet ikke blir akseptert av indiske myndigheter etter 1. januar 2023. Utstedelse av dette sertifikat etter 1. januar 2023 skjer på eksportørs eget ansvar, og Mattilsynet anbefaler at bruk av dette sertifikatet gjøres i tett dialog med importør i India for å unngå at varene blir stoppet.

I sertifikat 1.1.26 India, sunnhetsattest, engelsk, er det krav til hel, rund, oppdrettet laksefisk. Slike produkter skal ikke komme fra anlegg der det er påvist noen av sykdommene som er på OIE sin liste for akvatiske dyr. Se OIE sin liste over sykdommer.

India har egne krav til røykte produkter. Røykingen skal skje mellom 17-30˚C i 7 timer. Dette må produsenten dokumentere i sine internkontroll-rutiner.

Det har vært situasjoner hvor de lokale indiske myndighetene ikke kjenner til dette sertifikatet. Derfor bør den norske eksportøren forsikre seg med importør om at de lokale myndighetene har kjennskap til sertifikatet på forhånd, før de sender forsendinger med fisk.

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Krillmel til dyrefôr

Dette sertifikatet er godkjent av indiske myndigheter og kan brukes ved eksport av krillmel til India.

Sertifikatet har rekvisisjon. Rekvisisjonen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Rekvisisjonen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Rekvisisjonen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

For spørsmål om utfyllingen, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

For spørsmål om utfyllingen, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00