Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Indonesia

Publisert 30.10.2020     Sist endret 21.12.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskevarer til Indonesia.

Indonesia

Vær oppmerksom på:

Vær oppmerksom på:

Indonesia innførte 1. november et nytt helsesertifikat for sjømat og andre produkter av marin opprinnelse, inkludert animalske biprodukter. Mattilsynet har ikke mulighet til å utstede dette sertifikatet. Indonesia har imidlertid akseptert at Norge fortsetter å bruke eksisterende sertifikat, 2.1.23, inntil Norge og Indonesia har inngått en ny bilateral avtale (Mutual Recognition Agreement – MRA) seg imellom.

Helsesertifikater

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00