Eksport av fisk og sjømat til New Zealand

Publisert 08.04.2016     Sist endret 22.05.2019

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til New Zealand.

Helsesertifikater

Sertifikatet har forhåndsmelding. Utfylt egenerklæring 1.3.36 må sendes inn sammen med forhåndsmeldingen. Du finner egenerklæringen som redigerbar PDF-fil i linken over. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du søker om forhåndsmelding og sertifikatet i Mattilsynets skjematjenester.

Egenerklæring

Ved søknad om helsesertifikat for laksefisk til New Zealand danner «1.3.36 New Zealand, egenerklæring, pakker av laksefisk» grunnlaget for behandlingen av søknaden. Egenerklæringen er et obligatorisk dokument som skal legges ved når eksportør sender inn forhåndsmelding til Mattilsynet. Egenerklæringen fylles ut og signeres av kvalitetsansvarlig ved hver enkelt virksomhet hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hver ny forhåndsmelding.

  • New Zealand tillater ikke import av laksefisk som er slaktet for å bekjempe sykdom; det vil si at slaktingen er pålagt av Mattilsynet på grunn av sykdomsbekjempelse.
  • Ved eksport direkte til Ned Zealand skal feltet "Hel fisk er hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet" krysses av.
  • Ved videre bearbeiding i utlandet skal feltet "Hel fisk er sløyd, men ikke hodekappet, da det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet" krysses av.
  • Alle de andre feltene skal krysses av. Produsenten skal også opplyse om fiskens opphav i form av konsesjons- og lokalitetsopplysninger slik at Mattilsynet kan spore opp fisken ved behov.
  • Egenerklæring sendes med forhåndsmelding til tilsynskontor. Egenerklæringen kan legges ved under trinnet «Registrer Vedlegg» i Mattilsynets Skjematjenester.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00