Eksport av fisk og sjømat til New Zealand

Publisert 08.04.2016     Sist endret 11.11.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til New Zealand.

Helsesertifikater

Sertifikatet har ikke lenger forhåndsmelding. New Zealand stiller fiskehelsekrav, og disse blir nå automatisk kontrollert når du søker om sertifikatet.

Derfor må du ved søknad opplyse om hvilke lokaliteter fisken kommer fra og dato for slakting. Det gjør du i Mattilsynets skjematjenester

Fiskehelsekrav for laksefisk til New Zealand, oppdatert i nytt sertifikat av 10.11.22

  • Fisken skal være av slekten Salmonidae.
  • Fisken skal ikke være slaktet for å bekjempe sykdom; det vil si at slaktingen er pålagt av Mattilsynet på grunn av sykdomsbekjempelse.
  • Produkter som skal direkte til forbruker må enten være filet eller kotelett, eller produkter av disse.
  • Ved eksport av hel fisk direkte til New Zealand skal den være hodekappet, sløyd og evt. rester av gjeller er fjernet.
  • Ved videre bearbeiding i utlandet skal hel fisk være sløyd, men den trenger ikke være hodekappet hvis det foreligger avtale om videre bearbeiding i utlandet.

Ved videre bearbeiding i EU/EØS før eksport til New Zealand

For varer som skal bearbeides i EU/EØS, skal du ha følgende tekst i feltet Place of destination: «[Sted, Land i EU/EØS] for further processing before export to [land]».

I feltet for destinasjonsland skal du fylle ut landet hvor varen skal bearbeides før videre eksport (NB: ikke New Zealand). Dette kommer ikke frem i sertifikatet, men ligger kun inne i skjematjenester.

Egenerklæring til bruk ved teknisk feil eller for internkontroll

Egenerklæring skal kun sendes til Mattilsynet dersom teknisk feil gjør at det må sendes inn forhåndsmelding før sertifikatsøknaden kan godkjennes.

1.3.36 New Zealand, egenerklæring pakker av laksefisk

Eksportør kan ellers bruke skjemaet for å

  • innhente nødvendig informasjon om opprinnelseslokalitet og slaktedato fra produsent
  • kontrollere fiskehelsestatus før innsending av sertifikatsøknad for å sikre at kravene er oppfylt
  • dokumentere internkontroll for ivaretakelse av New Zealands fiskehelsekrav
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00