Eksport av fisk og sjømat til Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan

Publisert 24.01.2013     Sist endret 24.01.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og fiskerivarer til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU); Russland, Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan.

Status for markedsadgang

Russland: All import av fisk og fiskerivarer fra Norge direkte til Russland er stanset på grunn av russiske importrestriksjoner. Fiskefôr og levende fisk kan fremdeles eksporteres direkte til Russland.

Resten av EØU: Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan er ikke direkte omfattet av de russiske importrestriksjonene, men varer produsert i Hviterussland av norsk oppdrettsfisk kan ikke sendes videre til Russland. Russiske myndigheter tillater heller ikke at norsk oppdrettsfisk går i transitt gjennom Russland på vei til f.eks. Kazakhstan. På generelt grunnlag oppfordres eksportører til å ha god dialog med sine importører i EØUs medlemsland.

Registrering

For å kunne eksportere fisk og fiskerivarer til landene i EØU, må produsenten være godkjent av veterinærtjenestene, oppført på Rosselkhoznadzor (den russiske veterinærtjenesten) sine offisielle lister over godkjente virksomheter og ikke ha status «temporary restrictions» (merket med rød farge) eller «suspended certification» (merket med lilla farge) på listene.

Listene er tilgjengelige på Rosselkhoznadzor sine nettsider. Sjekk både engelsk og russisk versjon av listene, de kan være forskjellige:

Listene er delt inn i produktkategorier og styrer hvilke produsenter som kan få varer inn i EØU. For å komme inn på listene, må produsent i de fleste tilfeller inspiseres av veterinærtjenestene i EØU.

Informasjon om registreringsprosessen finnes på siden Godkjenning for eksport til EØU.

EØUs regelverk

En forutsetning for at en produsent kan bli godkjent for import til EØU er at produksjonen foregår i henhold til unionens regelverk på området, og at virksomheten kan dokumentere at nødvendige tilpasninger er gjort i produksjonen for å etterleve dette.

Sjømatnæringens bransjeorganisasjoner har utarbeidet to bransjeretningslinjer for produsenter som ønsker å produsere fisk og fiskerivarer for eksport til EØU; én for laksefisk og én for pelagisk fisk. Produsentene bekrefter med egenerklæring at de overholder bransjeretningslinjene, og  Norges sjømatråd holder oversikt over hvilke produsenter av laksefisk og  pelagisk fisk som har levert slike egenerklæringer.

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikat til EØU på laksefisk og pelagisk fisk.

Bransjeorganisasjonene har ikke utarbeidet tilsvarende bransjeretningslinjer for andre segmenter av næringen. Hver av disse produsentene må selv sette seg inn i regelverket til EØU og dokumentere overfor Mattilsynet hvordan de overholder EØU sine krav i produksjonen.

Helsesertifikater

Fisk og fiskerivarer som skal eksporteres til landene i EØU skal følges av originalt sertifikat «1.1.15 EØU, sunnhetsattest, fisk og fiskerivarer, russisk-engelsk, 2016-08». Les veiledning til utfylling av dette. Merk at det bare kan være én produsent per sertifikat.

Se mer detaljert informasjon om eksportdokumenter til landene i EØU.

Signert egenerklæring er en forutsetning for at Mattilsynet kan utstede sertifikat til EØU på laksefisk og pelagisk fisk. Mattilsynet kan nekte å utstede sertifikat dersom det avdekkes forhold som er i strid med sertifikatkravene eller andre forpliktelser virksomheten har overfor veterinærmyndighetene i EØU.

Vær oppmerksom på at opplysninger som oppgis i sertifikatene må være i overenstemmelse med både opplysningene på Rosselkhoznadzor sine lister og varenes merking. Avvik fører i de fleste tilfeller til at eksportpartiet blir avvist på grensen. Avviste partier må følge prosedyren for gjeninnførsel til EØS-området.

Les mer om utstedelse av sertifikater for omlasting og mellomlagring i EU før eksport til EØU .

Spørsmål og svar

Svar på vanlige spørsmål finner du her

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00


Spørsmål og svar

Kontaktinformasjon

Spørsmål om eksportdokumenter: Din lokale avdeling i Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Spørsmål om registrering og godkjenning av produsenter: Det kontoret som fører tilsyn med produsenten, tlf. 22 40 00 00