Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Saudi-Arabia

Publisert 16.02.2018     Sist endret 19.04.2021

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Saudi-Arabia

Vær oppmerksom på:

Saudi-Arabia har innført et system for listeføring av utenlandske virksomheter. Bare varer fra sjømatprodusenter som er oppført på listene slipper inn i Saudi-Arabia.

Helsesertifikater

Fisk og sjømat

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste, det har ikke forhåndsmelding.

Sertifikatet kan også brukes som pre-eksportdokument for produkter som skal bearbeides i EU og re-eksporteres til tredjeland. Ved slik bruk benyttes følgende tekst i feltet «Place of destination»: «to [virksomhet i EU], for further processing before export to Saudi-Arabia».

Listeføring

Saudi Food and Drug Administration (SFDA) listefører alle utenlandske matprodusenter de har godkjent for import. Ved import til Saudi-Arabia aksepteres kun varer fra virksomheter som er registrert på listene, som er tilgjengelige på SFDA sine internettsider. Merk at SFDA-sidene kan være ustabile, og at man derfor ikke alltid får opp lenken.

Prosedyre for å bli listeført:

  1. Produsent laster ned og fyller ut egenerklæringsskjema. Skjemaet er omfattende. Det er viktig at alle felt er utfylt, at svarene er gjennomtenkte, og at opplysningene som oppgis kan dokumenteres. Kravene skal tas inn i bedriftens internkontrollsystem og overholdes, jf. Mateksportforskriften § 5 (se veileder).
  2. Utfylt skjema stemples, signeres av kvalitetsansvarlig samt daglig leder, og skannes til PDF med fiskebruksnummer som filnavn.
  3. Skannet skjema sendes til Mattilsynets hovedkontor på epost: saudiarabiainnmelding@mattilsynet.no
  4. Mattilsynets hovedkontor signerer på skjemaet og videresender dette til SFDA
  5. SFDA vurderer opplysningene og godkjenner eller avslår søknad om listeføring.

Ved eventuelle inspeksjoner fra SFDA vil det være forventet at virksomhetene kan dokumentere at det som er oppgitt i skjemaet overholdes. Det kan også være aktuelt for Mattilsynet å gjøre stikkprøvebaserte tilsyn for å sjekke dette.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00