Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Publisert 14.10.2015     Sist endret 23.09.2021

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

Sør-Korea

Vær oppmerksom på:

 • Fra og med 23. september 2021 skal nytt helsesertifikat benyttes ved eksport av fisk og sjømat, herunder rest-råstoff av torsk mv. Produkter som eksporteres med dette sertifikatet kan ikke inneholde tilsetningsstoffer
   
 • Sertifikatet for krepsdyr skal fortsatt brukes etter 23. september
   
 • Fra og med 23. september vil de gamle listene over norske produsenter godkjent i Sør-Korea for eksport av henholdsvis fisk og sjømat og restråstoff ikke lenger gjelde. De gamle listene skal fra samme dato erstattes av en ny og oppdatert liste som Mattilsynet skal oversende til Sør-Korea.
   
 • Alle som produserer fisk og sjømat, og restråstoff, også de som fra før er godkjent i Sør-Korea, må registrere seg på nytt hos Sjømatrådet innen 6. august 2021

Innen 6. august 2021 må produsenter av fisk og sjømat, inkludert restråstoff, registrere seg hos Sjømatrådet for eksport til Sør-Korea

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og sjømat og restråstoff til dem, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter.

Dagens to lister for hhv. fisk og sjømat og restråstoff, vil fra og med 23. september fjernes av sør-koreanske myndigheter, og erstattes av en ny liste som Mattilsynet sender. Den nye listen slår sammen produsenter av både fisk og sjømat og restråstoff.

Innen 6. august 2021 må derfor alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff, som skal ha sine varer eksportert til Sør-Korea, registrere seg hos Sjømatrådet. Sjømatrådet og Mattilsynet vil deretter sammenstille listen, og Mattilsynet oversender den til Sør-Korea.

Fra og med 23. september 2021 aksepterer sør-koreanske myndigheter import kun fra produsenter som står oppført på den nye listen og som de godkjenner ved publisering. Produsentene er godkjent når Sør-Korea publiserer informasjonen som er oversendt på sine nettsider.

Innsending av informasjon som skal på listen gjelder dermed:

 • Produsenter som allerede er godkjent i Sør-Korea for ulike typer sjømat
 • Produsenter som allerede er godkjent for restråstoff 
 • Produsenter som foreløpig ikke er oppført på lister i Sør-Korea, men som ønsker å eksportere til Sør-Korea fra og med 23.september 2021.

Sør-koreanske myndigheter vurderer følgende produkter som restråstoff: hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter enn pufferfisk og oppdrettslaks- og ørret.

Hvordan du registrerer informasjon til listen innen 6. august

Det er kun produsenter som skal registreres. Registrering skjer ved å sende inn opplysninger på eget skjema. Dette skjemaet finner du sammen med veiledning til utfylling på siden om Registrering for eksport til Sør-Korea.

Vi har laget en egen side med Ofte stilte spørsmål.

Dersom du skal eksportere varer før 23. september 2021

Dersom varer fra din virksomhet skal eksporteres til Sør-Korea før 23. september, så gjelder eksisterende lister frem til denne datoen.

Dersom du skal eksportere varer til Sør-Korea før 23. september, men produsenten ikke er godkjent i Sør-Korea, så kan du frem til denne datoen registrere deg direkte i det sørkoreanske systemet ved å følge denne lenken: mfds.go.kr. Husk da at registrering må gjøres hos Sjømatrådet i tillegg innen 6. august dersom varer skal eksporteres også etter 23. september.

Produsenter godkjent i Sør-Korea

Produsenter som sør-koreanske myndigheter godkjenner for både fisk, sjømat og restråstoff til humant konsum publiseres på MFDS sin nettside. Veiledning for bruk av denne listen finner du på Sjømatrådet sine nettsider: Sør-Korea (seafood.no)

Helsesertifikater fra og med 23. september 2021

Sjømat, inkludert restråstoff av torsk

Sør-Korea krever helsesertifikat for all sjømat, i henhold til denne malen:

Fra 23. september til og med 31. desember har eksportør mulighet til å registrere flere eksportpartier på samme helsesertifikat, forutsatt at alle eksportpartiene har samme mottaker:

Dette sertifikatet må utstedes som redigerbar PDF, og det er essensielt at eksportør er svært grundig ved utfylling av dette, da vi ikke vet hvordan Sør-Korea vil stille seg til eventuelle feil som gjøres ved utfylling av dette sertifikatet.

Sertifikatet må rettes mot kun én mottaker, og alle partier på samme helsesertifikat skal i utgangspunktet sendes med samme transportmiddel. Men Sør-Korea har gitt uttrykk for at dersom noen eksportpartier blir forsinket, vil de akseptere at disse kommer med neste fly uten å kreve bytte av helsesertifikat.

Levende muslinger

Sertifikatet kan brukes ved eksport av levende muslinger, tunikater, echinodermer og marine gastropoder (kongssnegl).

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Forhåndsmeldingen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Forhåndsmeldingen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Krepsdyr

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS)

Levende fisk (villfanget/oppdrett/rogn/melke)

Sertifikatet kan brukes ved eksport av levende fisk og avlsprodukter til oppdrett og til humant konsum. Dersom du skal eksportere til oppdrett, se våre nettsider om eksport av levende fisk til Sør-Korea.

Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.