Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Publisert 14.10.2015     Sist endret 22.06.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

Sør-Korea

Vær oppmerksom på:

Alle produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må være godkjent i Sør-Korea. Det er eksportøren sitt ansvar å undersøke om produsenten er godkjent i Sør-Korea før varene sendes. All eksport skjer på eget ansvar.

Registrering

Registering av produsenter av fisk og sjømat

Sør-Korea krever at alle produsenter som skal eksportere fisk og sjømat (og andre varer av animalsk opprinnelse, meieriprodukter samt levende dyr) må være registrert i Sør-Korea hos Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), jf. Special Act on Import Food Safety Management, 4. februar 2016.

Registreringen skjer elektronisk via denne portalen.

Registreringen må være gjennomført og registrert av sør-koreanske myndigheter minst 7 dager før import av varen finner sted. Registreringen gjelder i 2 år. Eventuell regodkjenning må være ferdigstilt minst 7 dager før registreringen opphører.

Registrering av produsenter av restråstoff til humant konsum

Det er tillatt å eksportere hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter utenom pufferfisk. For å bli godkjent for eksport av restråstoff må produsenten listeføres jf. forordning fra MFDS av 24. juni 2013. Mattilsynet samarbeider med Norges sjømatråd ved innhenting av opplysninger fra produsentene som ønsker å listeføres.

Godkjente virksomheter for restråstoff for humant konsum vil oppdateres 2 ganger i året. For å bli med på oppdatering må søknadene være mottatt av Sjømatrådet innen 1. juni og 1. desember.

Det er ikke nødvendig å re-godkjennes etter 2 år. Godkjenningen gjelder så lenge virksomheten ønsker å eksportere til Sør-Korea. Når virksomheten ikke lengere ønsker å eksportere rest-råstoff, informerer virksomheten Sjømatrådet. Melding om dette vil sendes til Sør-Korea .

Mer informasjon om registreringen hos Norges sjømatråd

Godkjente virksomheter

Godkjente produsenter for både fisk, sjømat og og restråstoff til humant konsum publiseres på MFDS sin nettside. Veiledning for dette finnes hos Sjømatrådet.

Helsesertifikater

Sør-Korea har egne sertifikater for restråstoff til humant konsum, for levende/ferske/frosne muslinger, krepsdyr og levende fisk. For andre fisk- og sjømatprodukter benyttes de generelle sertifikatene for eksport av fiskeprodukter, fiskeolje og fiskemel.

Restråstoff (hode, rogn og melke) av torsk

Du kan søke om sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Levende/ferske/frosne muslinger

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel blåskjell, østers, tunikater og echinoderm.

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Forhåndsmeldingen og sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle dem ut manuelt. Forhåndsmeldingen finner du som redigerbar PDF-fil i linken over. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret. Les mer her.

Krepsdyr

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Du kan søke om sertifikatet direkte, det har ikke forhåndsmelding. Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS).

Levende fisk (villfanget/oppdrett/rogn/melke)

Sertifikatet kan brukes ved eksport av levende fisk og avlsprodukter til oppdrett og til humant konsum. Dersom du skal eksportere til oppdrett, se våre nettsider om eksport av levende fisk til Sør-Korea.

Sertifikatet ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester, og du må derfor fylle det ut manuelt. Du får sertifikatet som redigerbar PDF-fil ved å kontakte sertifikatkontoret.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.