Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea

Publisert 14.10.2015     Sist endret 12.01.2023

Sør-Korea

Vær oppmerksom på:

Overgang til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet fra 1. mars 2023

 • Fra og med 1. mars 2023 går Mattilsynet over til helelektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Elektronisk utveksling forutsetter bruk av Mattilsynets nye eksportløsning.

  I forbindelse med overgangen kan du fra og med 18. januar kun søke om sjømatsertifikatet for Sør-Korea i Mattilsynets nye sertifikatløsning. Sertifikatet vil ikke lenger være tilgjengelig i MATS skjematjenester.

Registrering

 • Oversendelse av oppdatert liste til Sør-Korea er forsinket. Listen vil oversendes sørkoreanske myndigheter i starten av januar 2023.
 • Fra og med 10. februar 2022 skal alle virksomheter som ønsker å registrere seg for eksport til Sør-Korea, registrerer seg via produksjonsformen «registrering for eksport til Sør-Korea» i MATS skjematjenester.
 • De som allerede er registrert og godkjent for eksport av Sør-Korea trenger ikke registrere seg. Dette gjelder deg som finner virksomheten din på MFDS sin nettside etter at det er krysset av for «Fishery manufacturer under the arrangement». Registreringsdato kan du se bort fra. Mattilsynet vil automatisk gi deg denne produksjonsformen innen 15. mars 2022. Dersom det blir behov for endringer på din virksomhets registrering etter dette, må du legge inn disse endringene i produksjonsformen som finnes i MATS skjematjenester.

Listeføring for eksport til Sør-Korea

Alle produsenter av sjømat og restråstoff som skal eksporteres til Sør-Korea, må være godkjent av sør-koreanske myndigheter.

Mattilsynet oversender oppdatert liste over produsenter til Sør-Korea 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. desember hvert år. Produsenter som ønsker å stå på eller gjøre endringer i denne listen, må registrerer seg eller endre sine opplysninger i MATS skjematjenester senest den 1. i disse månedene.

Sør-koreanske myndigheter aksepterer kun import fra produsenter som står oppført på listen som er publisert på MFDS sin nettside. Denne listen inneholder produsenter som kan produsere sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea. Veiledning for å orientere seg rundt i listen finnes på Sjømatrådet sine sider.

Informasjon om hvem som skal registrere seg i produksjonsformen "Registrering for eksport til Sør-Korea" finner du på Ofte stilte spørsmål.

Sør-koreanske myndigheter definerer følgende produkter som restråstoff: hoder, rogn og melke fra torsk (Gadus morhua/ogac/macrocephalus) og lysing (Merluccius australis), samt spiselige deler av underkjeve, kjaker og nakke fra alle andre fiskearter enn pufferfisk og oppdrettslaks- og ørret.

Helsesertifikater

Sjømat, inkludert restråstoff

Sør-Korea krever helsesertifikat som lenket til under for all sjømat, unntatt krepsdyr og levende muslinger, som dekkes av egne helsesertifikater:

Sør-koreanske myndigheter aksepterer bare én produsent på hvert helsesertifikat. Har du et eksportparti med varer fra flere produsenter må du derfor søke om ett sertifikat per produsent.

Du kan søke om sertifikatet på eksport.app.mattilsynet.no

Merk at:

 • Fra og med 18. januar kan du kun søke om sjømatsertifikatet for Sør-Korea i denne løsningen. Sertifikatet vil ikke lenger være tilgjengelig i MATS skjematjenester.
 • 1. februar til 1. mars vil papirsertifikater og elektroniske sertifikater gå parallelt, men fortsatt er det papirsertifikater som er det eneste gyldige sertifikatet til Sør-Korea.
 • Fra 1. mars er det kun elektroniske sertifikater som vil være gyldige.

Levende muslinger

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester (MATS). For at Mattilsynet skal kunne kontrollere at skjellene er høstet i områder fri for bonamiose og marteiliose, må forhåndsmelding inneholde følgende opplysninger;

 • Lokalitetsnavn og kommune for produksjonsområde
 • Tidspunkt for høsting

Du må skrive disse opplysningene inn i punktet «Registrer vedlegg».

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Merk at skjell må være høstet fra områder som er både klassifisert og åpne for høsting i aktuell periode. Du finner ukentlige oversikter over åpnede og lukkede produksjonsområder på nettsiden Høsteområder levende muslinger.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Krepsdyr

Sertifikatet kan brukes ved eksport av for eksempel reker, kongekrabbe og snøkrabbe. Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjeneste (MATS), det har ikke forhåndsmelding.

Siden sertifikatet skal kontrolleres av to myndighetsinstanser i Sør-Korea, må det alltid søkes om og sendes med både en original og en bekreftet kopi av helsesertifikatet.

Levende fisk (villfanget/oppdrett/rogn/melke)

Grunnet krav til PD, vil sertifikatet ikke lenger kunne utstedes fra og med 1. januar 2022.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling av attest, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten - tlf. 22 40 00 00.
Dersom det gjelder registrering for eksport av restråstoff til Sør-Korea, ta kontakt med Norges Sjømatråd.