Faktaartikkel

Eksport av fisk og sjømat til Storbritannia

Publisert 27.01.2020     Sist endret 29.04.2022

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av sjømat til Storbritannia.

Storbritannia

Viktige datoer

Britiske myndigheter innfører etter hvert nye krav og rutiner som får betydning for eksport av fisk og sjømat fra Norge til Storbritannia.

Fra 1. januar 2022 må britisk importør varsle import av alle grensekontrollpliktige partier (pre-notification) i det britiske meldesystemet IPAFFS.

Fra slutten av 2023 krever britiske myndigheter

  • helsesertifikater ved import av sjømat og sammensatte produkter fra EØS-området, inkludert Norge
  • import via en grensekontrollstasjon (BCP) godkjent for produktet som skal importeres

Det betyr at eksport av fisk og sjømat til Storbritannina foregår som om Storbritannia er en del av EU/EØS-området frem til slutten av 2023.

Det kan likevel være en fordel å få utstedt helsesertifikat for varer som eksporteres til Storbritannia, i tilfelle gjeninnførsel. For ved import eller gjeninnførsel fra Storbritannia til EU/EØS-området, har Storbritannia status som tredjeland.

Les mer om eksport av varer fra Norge til Storbritannia

Helsesertifikater det kan søkes om

Fiskeprodukter

Selv om Storbritannia ikke krever helsesertifikat for sjømat før slutten av 2023, har Mattilsynet gjort klart helsesertifikatet for eksport av fiskerivarer til Storbritannia.

Du kan derfor søke om dette sertifikatet direkte Mattilsynets skjematjeneste (MATS). Sertifikatet har ikke forhåndsmelding.

Andre sertifikater vi jobber med, men som det ikke kan søkes om ennå

Fiskeprodukter, transitt gjennom tredjeland:

Levende muslinger til humant konsum:

Dersom du ønsker helsesertifikat for levende muslinger til konsum nå, må du inntil videre søke om

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om utfylling, ta kontakt med den lokale avdelingen i Mattilsynet som skal utstede attesten, tlf. 22 40 00 00