Faktaartikkel

Eksport av levende muslinger til land utenfor EØS

Publisert 14.03.2022     Sist endret 02.02.2023

Mattilsynet har laget et helsesertifikat for levende muslinger til konsum, hvor vi gir garantier knyttet til skjellsykdommer og regelverkskrav for omsetning av levende muslinger. Mattilsynet er kjent med at enkelte land likevel krever eller aksepterer andre sjømatsertifikater for levende muslinger.

Sertifikatet har forhåndsmelding. Forhåndsmeldingen må godkjennes før sertifikatet kan utstedes. Du sender inn forhåndsmelding og søker om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester (MATS). Vær oppmerksom på at du må be sertifikatkontoret ditt om å få tilsendt redigerbar PDF-fil dersom du ikke finner riktig art i rullgardinen i skjematjenesten. Søknad om sertifikat skal sendes på vanlig måte, men i tillegg skal ferdig utfylt PDF-fil sendes til sertifikatkontoret som skal utstede.

For at Mattilsynet skal kunne kontrollere at skjellene er høstet i områder fri for bonamiose og marteiliose, må forhåndsmelding inneholde følgende opplysninger;

  • Lokalitetsnavn og kommune for produksjonsområde
  • Tidspunkt for høsting
  • Latinsk og norsk navn for arten om skjematjenesten mangler arten du skal eksportere

Du må skrive disse opplysningene inn i punktet «Registrer vedlegg».

Det er et krav i sertifikatet at alle muslinger skal være produsert eller høstet i områder fri for bonamiose (Bonamiosis ostreae, Bonamia spp.) og marteiliose (Marteilia refingens, M. sydney). Det vil si at lokalitetene ikke skal befinne seg i noen av kontrollområdene i disse to forskriftene:

Merk at skjell må være høstet fra områder som er både klassifisert og åpne for høsting i aktuell periode. Du finner ukentlige oversikter over åpnede og lukkede produksjonsområder på nettsiden Høsteområder levende muslinger.

Fant du det du lette etter?