Kunngjøring

Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer er endret

Publisert 09.03.2023     Sist endret 09.03.2023

En ny bestemmelse i fiskekvalitetsforskriften unntar notfanget sei som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS fra kravet om bløgging og sløying. I tillegg tillates det å tørke fisk under 60 centimeter med hode.

Unntak fra kravet om bløgging og sløying

I forbindelse med koronapandemien 2021 ble markedssituasjonen endret, og det ble behov for å fryse inn rund notfanget sei for eksport. Mattilsynet ga dispensasjon til dette.

Siden behovet fortsatt er til stede, har Mattilsynet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet endret fiskekvalitetsforskriftens §§ 7, 8 og 26.

Den nye bestemmelsen i § 7a gir muligheter for eksport av fisk og fiskevarer til markeder som ikke stiller samme krav til bløgging og sløying som norsk regelverk.

Tørking av fisk under 60 centimeter med hode

Endret ordlyd i § 26 annet ledd tillater tørking av fisk under 60 cm med hode.

Tørking av fisk med hode ble tidligere ansett å føre til sen tørking og dermed redusert kvalitet. Nofimas rapport Tørrfisk hengt med og uten hode har tilført ny informasjon om tørking av små fisk. Det er ikke vesentlig forskjell i kvalitet på små fisk som er hengt med eller uten hode, og fisken kan omsettes ferdig tørket med hode på eller kuttes for å omsette fisken og hoder hver for seg.

Endringen trådte i kraft 27. februar 2023 og kunngjort påfølgende dag.

Fant du det du lette etter?