Kunngjøring

Mattilsynet starter med stikkprøvekontroll av utstedte sjømatsertifikater

Publisert 08.09.2020     Sist endret 08.09.2020

I september begynner Mattilsynet med stikkprøvebasert kontroll av helsesertifikat for sjømat etter at de er utstedt. Formålet med kontrollen er å sjekke samsvar mellom opplysninger i sertifikatet og eksportpartiet.

- Tidligere ble denne kontrollen utført som en del av søknadsbehandlingen. Nå utføres den etter at sertifikatene er utstedt slik at det blir mer fleksibelt både for eksportørene og Mattilsynet, forteller Grethe Bynes, seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet. 

Hva er nytt med kontroll av sjømatsertifikater?

Stikkprøvebasert kontroll av tilfeldige sertifikater utføres etter at de er utstedt. Mattilsynet vil kontrollere om eksportør kan dokumentere at opplysninger i sertifikatsøknaden samsvarer med eksportpartiet. Mattilsynet kommer i første omgang til å veilede dersom vi finner avvik tilknyttet mateksportforskriften. 

Kontrollen kan bli utført som en dokumentkontroll ved at Mattilsynkontoret kontakter eksportør og ber om å få oversendt relevant dokumentasjon på ett eller flere utstedte sertifikat. Kontrollen kan også utføres digitalt på Teams eller hos eksportør.

Kontrollen blir gjort utfra en felles mal for å sikre at tilsynet blir gjort likt alle steder. Malen inneholder de bestemmelsene i regelverket Mattilsynet vil konsentrere tilsynet om.

Dersom Mattilsynet er usikre på om opplysninger i en sertifikatsøknad eller forhåndsmelding er korrekte, gjennomføres fremdeles kontroll som en del av søknadsbehandlingen.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer