Faktaartikkel

Nå kan sjømatvirksomheter som allerede er godkjent i Kina få tilgang til Single Window. Kontroller informasjonen innen 20. mai

Publisert 01.04.2022     Sist endret 29.04.2022

Kinesiske myndigheter har laget konto i Single Window for virksomheter som allerede var godkjent i Kina. Nå kan disse virksomhetene få tilgang til kontoen sin i Single Window. Virksomhetene må kontrollere informasjonen som er overført av kinesiske myndigheter og gi tilbakemelding innen 20. mai.

Slik får allerede godkjente virksomheter tilgang til Single Window

Kinesiske myndigheter har opprettet brukernavn og passord for hver virksomhet og overført informasjon om blant annet navn, adresse, godkjenningsnummer og hvilke HS-koder virksomheten kan eksportere til Kina.

Virksomheter som er godkjent i Kina, kan nå kontakte Sjømatrådet for å få tilsendt brukernavn og passord til Single Window.

Kontakt Sjømatrådet på denne epostadressen: insight@seafood.no. Merk e-post med "Kina – tilgang godkjent virksomhet (godkjenningsnummer)."

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.

Mattilsynet har foreløpig svært begrenset kjennskap til funksjonalitetene virksomhetene har i Single Window. Informasjonen vi har tilgjengelig om Single Window finner dere på våre nettsider om registrering for eksport til Kina. Vi kan ikke gi ytterligere konkret veiledning til registreringen. Vi anbefaler at dere har tett dialog med importør/kunde i Kina ved spørsmål.

Glipp i overføring av HS-koder

I noen tilfeller har kinesiske myndigheter overført svært mange HS-koder som virksomheten kan eksportere til Kina. Det kan være opptil flere hundre sider med HS-koder. Ifølge opplysninger vi har mottatt, sier kinesiske myndigheter at dette skyldes en glipp når de har overført informasjonen til Single Window og at dette på et eller annet tidspunkt skal rettes opp. Mattilsynet har ikke mottatt bekreftelse på dette fra kinesiske myndigheter.

Vi anbefaler derfor at virksomheter utviser stor forsiktighet med hensyn til eksport av varer som dere ikke har vært godkjent for eller eksportert til Kina tidligere, selv om HS-kodene kanskje står opplistet i Single Window per nå.

Dersom virksomheten ønsker å endre opplysningene sine

Kinesiske myndigheter krever at opplysningene i Single Window er oppdatert og korrekt. Det vil si at virksomheten må sende inn endringssøknad via Single Window dersom det er behov for å endre opplysningene i selve registreringen.

Kinesiske myndigheter vurderer endringssøknaden og endrer informasjonen dersom de godkjenner søknaden. Mattilsynet har foreløpig svært begrenset kjennskap til saksbehandlingsløpet for endringssøknader, men informasjon vi har mottatt tilsier at det likner løpet for nye virksomheter. Det betyr at endringssøknaden må godkjennes av Mattilsynet og at det må legges ved kontrollskjema før søknaden vurderes av kinesiske myndigheter.

Dersom virksomheten endrer adresse, juridisk representant eller norsk godkjenningsnummer, må dere søke om ny godkjenning. Det opprinnelige kinesiske registreringsnummeret vil bli ugyldig.

Virksomheter må kontrollere informasjonen som er overført av kinesiske myndigheter innen 20. mai

Virksomhetene må selv påse at informasjonen som er lagt inn i Single Window av kinesiske myndigheter stemmer overens med informasjon som tidligere er oversendt til kinesiske myndigheter. Opprinnelig liste basert på tidligere oversendt informasjon, finner dere her: Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte norske sjømatprodusenter.

Når virksomheten har gått gjennom informasjonen lagt inn av kinesiske myndigheter i Single Window, er det viktig at Sjømatrådet får en tilbakemelding på dett

Gi tilbakemelding ved å fylle ut skjema nederst på nettsiden til Sjømatrådet: Kontroll av registrering – Kina.

Dette gjelder både dersom informasjonen er korrekt eller feil. Vi understreker at det kun skal meldes om feil som skyldes at kinesiske myndigheter overførte feil informasjon fra opprinnelig liste da de opprettet kontoen. Ikke feil som skyldes at virksomheten selv har endret navn, adresse eller liknende.

Sjømatrådet lager en oversikt over eventuelle feil og Mattilsynet vurderer om oversikten skal sendes samlet til kinesiske myndigheter. 

Vi ber om at dere gir tilbakemelding til Sjømatrådet via skjema på nettsiden Kontroll av registrering – Kina innen 20. mai. Fristen var opprinnelig 6. mai, vi har forlenget fristen for å gi virksomhetene tid til å kontrollere informasjonen.

Fant du det du lette etter?