Faktaartikkel

Nye rutiner for sjømateksport

Publisert 25.04.2019     Sist endret 24.05.2019

Fra 21. mai endret Mattilsynet rutinene for utstedelse av helsesertifikater for sjømat slik at det blir enklere og raskere både for eksportørene og Mattilsynet.

Dette er nytt

 • De fleste sertifikater utstedes uten rekvisisjonstrinn.
 • Åtte sertifikater beholder rekvisisjonstrinnet. Begrepet rekvisisjon endres til forhåndsmelding.
 • De nye rutinene gjelder for sjømat, levende krepsdyr og muslinger, fiskemel, fiskeolje og krillprodukter til mat.
  Se listen over sertifikater som omfattes av rutinene her. 

Rutinene ble satt i drift på kvelden 20. mai. Rekvisisjoner for sjømat som er sendt inn eller behandlet før dette, er ikke lenger tilgjengelig. Eksportører må derfor sende inn forhåndsmelding på nytt for de sertifikatene som krever det.

Fjernet rekvisisjoner og forenklet vurderinger

Rekvisisjoner for de fleste sertifikatene for sjømat er fjernet slik at det blir enklere og tar kortere tid å få utstedt et sertifikat.

Dette har vi gjort fordi en stor andel av sertifikatene bekrefter det vi vet fra før, som at produsenten er godkjent, følger norsk regelverk og at vi fører tilsyn med dem. Slike sertifikater kan sertifikatkontoret utstede uten at de går via rekvisisjon til produsentens tilsynskontor.

Tidligere var det rekvisisjon for all sjømat som ble eksportert unntatt det meste av fersk ubearbeidet, oppdrettet laksefisk. Dette er altså endret.

Åtte sertifikater med forhåndsmelding

For åtte sertifikater beholdes rekvisisjonstrinnet. Begrepet rekvisisjon er endret til forhåndsmelding. Sertifikater med forhåndsmelding blir:

 • 1.1.16 New Zealand, sunnhetsattest, laksefisk, engelsk
 • 1.1.72 Australia, sunnhetsattest, laksefisk eksportert til utlandet for videreforedling, engelsk
 • 1.1.75 Australia, sunnhetsattest, laksefisk, engelsk
 • 1.1.93 Australia, sunnhetsattest, olje av laksefisk, engelsk
 • 1.1.97 Australia, sunnhetsattest, rogn fra laksefisk, engelsk
 • 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk
 • 1.1.259 Sør-Korea, sunnhetsattest, levende musling mv. engelsk
 • 2.1.92 Sunnhetsattest, levende muslinger m.v., engelsk

Disse sertifikatene hadde rekvisisjoner tidligere og derfor er søkerutinen den samme etter 21. mai. Forhåndsmelding sendes inn som før og må være godkjent av Mattilsynet før sertifikat kan utstedes.

De åtte sertifikatene har særkrav om fravær av visse sykdommer i fisk og skjell. Sykdomsstatus i Norge endrer seg raskt og uforutsigbart. For å garantere fravær av sykdommene, må dette bekreftes for hvert parti. Dette sikres ved forhåndsmelding. Vurdering av om kravene er oppfylt gjøres av mattilsynkontoret som fører tilsyn med produsenten.

Dette er nytt i Mattilsynets skjematjenester

Følgende skjema er oppdatert:

 • «Eksportattest for fisk», er blitt til «Helsesertifikat for sjømat»
 •  «Rekvisisjon av eksportattest for fisk», er blitt til «Forhåndsmelding av helsesertifikat for sjømat»
 •  «Forespørsel om bytte, kopi eller kansellering av fiskeeksportattest», er blitt til «Forespørsel om endring, kopi eller kansellering av helsesertifikat for sjømat»

Nå er det sertifikatet du velger i feltet «Sertifikatmal» som avgjør om det skal sendes inn forhåndsmelding eller ikke.

Vi har også forenklet egenerklæringen til tre av sertifikatene. Egenerklæringen er lagt inn som obligatoriske felt i skjematjenestene som du må bekrefte når du sender inn søknad om sertifikat. Dette gjelder følgende sertifikater:

 • 1.1.7 Brasil, sunnhetsattest, oppdrettsfisk, portugisisk-engelsk
 • 1.1.8 Brasil, sunnhetsattest, villfisk, portugisisk-engelsk
 • 1.1.283 USA, helsesertifikat, fiskemel, fiskeprotein mv. til humant konsum, engelsk

Oppdatert informasjon og veiledning

Mer informasjon om de tekniske endringene finner du i Teknisk veiledning for bruk av Mattilsynets skjematjenester for helsesertifikater.

Vi har også oppdatert den generelle informasjonen og veiledningen for sjømateksport slik at det blir enkelt å forstå hva eksportører skal gjøre.

Spørsmål om den nye løsningen sendes til eksportnytt@mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?