Ofte stilte spørsmål - registrering i Single Window for virksomheter som ikke er godkjent i Kina

Publisert 15.12.2021     Sist endret 28.12.2021

1. Hvem gjelder den nye listeføringen for?

Svar: Listeføring som nå gjennomføres gjelder for selskaper som per i dag ikke er godkjent av kinesiske myndigheter for eksport til Kina. Se liste over norske sjømatselskap som er godkjent av kinesiske myndigheter.

2. Vi har ikke tidligere registrert oss for Kina, kan vi registrere oss nå?

Svar: Ja, selskap som ikke tidligere har lagt inn registrering for Kina i Mattilsynets Skjematjeneste (MATS) kan registrere seg nå. Frist for registrering i MATS for selskap som ikke tidligere er Kina-registrert er 17. desember. Fra og med 21. desember kan dere kontakte Sjømatrådet for påloggingsdetaljer til bruk for registrering i «Single Window».

3. Når tid kan vi forvente å bli godkjent for Kina basert på den nye listeføringen?

Svar: Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som godkjent for eksport til Kina. Vi har per i dag ikke detaljer om når godkjenningen kan forventes å være klar.

4. Hva er bakgrunnen for at det nå kommer et nytt oppsett for registrering til Kina?

Svar: Bakgrunnen for registreringen av nye selskaper er regler for import av matvarer som trer i kraft 1. januar 2022. Registreringen vil danne grunnlag for detaljer som inngår i bl.a. nye merkekrav for matvarer til Kina som gjelder fra denne dato.

5. Er det noen frist for å legge inn detaljer i «Single Window» systemet?

Svar: Anbefalingen er at registrering i «Single Window» gjøres innen 31. desember 2021.

6. Vi har problemer med å bruke «Single Window», hvem kan hjelpe oss?

Svar: Sjømatrådet bistår Mattilsynet med å opprette bruker og passord for «Single Window» og kan kontaktes ved spørsmål om pålogging. Når det kommer til selve registreringen anbefales tett dialog med kunder / importør i Kina ved spørsmål. Se også vedlagte brukerveiledninger.

7. Vi er usikre på hvilke detaljer vi bør fylle inn i skjema, hva bør vi se til?

Svar: Det er viktig å påse at detaljer som registreres samsvarer med opplysninger på helsesertifikat og etikett. På Mattilsynet sine publiserte lister over godkjente virksomheter kan dere se opplysninger dere er oppført med hos norske myndigheter.

8. Vi har godkjenning for Kina, er det noe vi må gjøre for sikre handel etter 1. januar?

Svar: Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at eksisterende godkjenninger skal være gyldig etter 1. januar 2022. Virksomheter med eksisterende godkjenning skal derfor ikke registrere seg i Single Window ifølge informasjonen vi har per nå. I henhold til rapporter Mattilsynet har mottatt skal kinesiske myndigheter overføre eksisterende godkjenninger til Single Window. Dette er foreløpig ikke bekreftet av kinesiske myndigheter.

9. Vi er godkjent produsent. Hvordan få tilgang til Single Window portalen?

Svar: Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at eksisterende godkjenninger skal være gyldig etter 1. januar 2022. Virksomheter med eksisterende godkjenning skal derfor ikke registrere seg i Single Window ifølge informasjonen vi har per nå. I henhold til rapporter Mattilsynet har mottatt skal kinesiske myndigheter overføre eksisterende godkjenninger til Single Window. Dette er foreløpig ikke bekreftet av kinesiske myndigheter.

10. Kan vi legge inn endringer for allerede godkjent virksomhet og få dette med nå?

Svar: I henhold til rapporter Mattilsynet har mottatt skal kinesiske myndigheter overføre eksisterende godkjenninger til Single Window. Virksomheter med eksisterende godkjenning skal derfor ikke registrere seg i Single Window ifølge informasjonen vi har per nå. Vi avventer foreløpig til vi får mer informasjon om hvordan vi vedlikeholder eksisterende godkjenninger.

11. Vi er godkjent produsent. Trenger vi et kinesisk registreringsnummer for å få varer inn i Kina fra 1. januar 2022?

Svar: Informasjon fra kinesiske myndigheter tilsier at det må oppgis kinesisk registreringsnummer i et tolldeklarasjonsskjema som brukes ved import til Kina. Dette gjelder for varer som er produsert fra og med 1. januar 2022.

Kinesisk registreringsnummer tildeles av «Registration Division» i General Administration of Customs of the People’s Republic of China. Virksomheter som allerede er godkjent i Kina, har nå fått tildelt det kinesiske registreringsnummeret.

De kinesiske registreringsnumrene er publisert på følgende nettside: https://ciferquery.singlewindow.cn/

Søk opp NOR i feltet «Country (Region)», da får man opp alle norske virksomheter som har fått kinesisk registreringsnummer. Man kan også søke direkte etter spesifikke virksomheter ved å oppgi norsk godkjennings- eller registreringsnummer i feltet «Overseas Reg. No.».

Det er ikke et krav om at det kinesiske registreringsnummeret skal oppgis på etiketten til varene. Ifølge veiledning publisert av kinesiske importmyndigheter skal matvarer som importeres til Kina fra 1. januar merkes med registreringsnummeret i Kina eller registreringsnummeret godkjent av kompetente myndigheter i landet maten importeres fra. For Norge sin del vil dette være godkjenningsnummer ustedt av Mattilsynet.

12. Vi er godkjent produsent, men vi er suspendert. Skal vi registrere oss i Single Window nå?

Svar: Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at eksisterende godkjenninger skal være gyldig etter 1. januar 2022. I henhold til rapporter Mattilsynet har mottatt skal kinesiske myndigheter overføre eksisterende godkjenninger til Single Window. Selv om dere er suspendert, er dere fortsatt på listen over virksomheter som er godkjent for eksport til Kina. Dere skal derfor ikke registrere dere i Single Window ifølge informasjonen vi har per nå.

Fant du det du lette etter?