Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål angående registrering til Sør-Korea

Publisert 02.07.2021     Sist endret 15.02.2022

Hvor skal jeg registrere meg?

Det er egen produksjonsform for eksport til Sør-Korea i MATS skjematjenester

Jeg er eksportør skal jeg registrere meg?

Nei, eksportører skal ikke registrere seg.

Jeg er produsent som produserer varer for eksport til Sør-Korea skal jeg registrere meg?

Ja produsenten som produserer varene for eksport til Sør-Korea skal registrere seg.

Har dere en liste over hvilken type produsenter som må registreres seg i henhold til type produkter som ønskes å eksportere?

Alle virksomheter som eksportører produkter av fisk og sjømat til humant konsum må registrere seg. Dette gjelder fiskeolje og fiskemel, til humant konsum, samt restråstoff som hoder, rogn og melk fra torsk, eller andre kapp fra andre typer fisk.

Jeg ønsker å registrere virksomheten vår for eksport av villfanget fisk og annet sjømat skal jeg registrer virksomheten?

Ja, alle typer fisk og sjømat samt akvakulturprodukter (frossen, fersk, bearbeidet, foredlet eller marine ingredienser) og rest-råstoff (i samsvar med koreansk regelverk) skal registrere seg for eksport.

Virksomheten er allerede registrer og godkjent i Sør-Korea via selvregistrering i portalen til myndigheten i Sør-Korea (før 23 september 2021), må vi registrere virksomheten hos Mattilsynet/Sjømatrådet?

Ja gjeldene liste som er godkjent i Sør-Koreas portal vil ikke gjelde etter 22. september 2021. Dersom virksomheten registrerte seg hos Mattilsynet/Sjømatrådet mellom 1 juli 2021 – 9 februar 2022 vil Mattilsynet registrere virksomheten i produksjonsformen, automatisk.

Virksomheten eksporterer rest-råstoff og vi er tidligere blitt registrert via Sjømatrådet og Mattilsynet, må vi registrere oss på nytt?

Ja alle som er godkjent, uansett hvilken liste/metode de er registrer og godkjent gjennom, må registrere seg på nytt dersom dere ikke har registrert dere hos Mattilsynet/Sjømatrådet i perioden 1 juli 2021 – 09 februar 2022.

Virksomheten er per dags dato godkjent i Sør-Korea for både sjømat og rest-råstoff, skal virksomheten registrere seg to ganger i det nye systemet?

Nei, den nye listen differensierer ikke på sjømat og rest-råstoff. Rest-råstoff blir nå vurder på lik like som fisk og sjømat. Når du er registrert med dine opplysninger kan du eksportere både sjømat (inklusivt rest-råstoff).

Når er fristen for å registrere seg/ eller gjøre nødvendige endringer på allerede registrert virksomhet?

Mattilsynet vil sende liste til Sør-Korea 4 ganger i året. Henholdsvis 15.mars, 15. juni, 15 september og 15 desember hvert år. Frist for å bli med på oversendelse av listen er 1. i måneden listen sendes.

Hva skjer dersom virksomheten registrerer seg etter fristen?

Mattilsynet vil inkludere virksomheten på neste liste som sendes. Listene vil sendes fra Mattilsynet. 14 dager etter frist for å bli med på listen.

Hvilke typer opplysninger skal registreres i skjemaet?

Det er gis veiledende opplysninger i MATS skjematjenester og hva som skal fylles ut.

Hvor finner jeg registreringsskjemaet?

Registreringsskjemaet er en produksjonsform som heter «Registrering for eksport til Sør-Korea». Denne finnes i MATS skjematjenester.

Fant du det du lette etter?