Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål angående registrering til Sør-Korea

Publisert 02.07.2021     Sist endret 02.07.2021

Jeg er eksportør skal jeg registrere meg?

Svar: Nei, eksportører skal ikke registrere seg.

Jeg er produsent skal jeg registrere meg?

Svar: Ja produsenten som produserer varene til eksport til Sør-Korea skal registrere seg.

Jeg ønsker å registrere virksomheten vår for eksport av villfanget fisk og sjømat skal jeg registrer virksomheten?

Svar: Ja, alle typer fisk og sjømat samt akvakulturprodukter (frossen, fersk, bearbeidet, foredlet eller marine ingredienser) og rest-råstoff (i samsvar med koreansk regelverk) skal registrere seg for eksport.

Virksomheten er allerede registrer og godkjent i Sør-Korea via portalen til myndigheten i Sør-Korea, må vi registrere virksomheten hos Mattilsynet/Sjømatrådet?

Svar: Ja gjeldene liste som er godkjent i Sør-Koreas portal vil ikke gjelde etter 22. september 2021.

Virksomheten eksporterer rest-råstoff og vi er tidligere blitt registrert via Sjømatrådet og Mattilsynet, må vi registrere oss på nytt?

Svar – Ja alle som er godkjent, uansett hvilken liste/metode de er registrer og godkjent gjennom, må registrere seg på nytt.

Virksomheten er per dags dato godkjent i Sør-Korea for både sjømat og rest-råstoff, skal virksomheten registrere seg to ganger i det nye systemet?

Svar: Nei, den nye listen differensierer ikke på sjømat og rest-råstoff. Rest-råstoff blir nå vurder på lik like som fisk og sjømat. Når du er registrert med dine opplysninger kan du eksportere både sjømat (inklusivt rest-råstoff).

Når er fristen for å registrere seg?

Svar: Fristen er 6. august 2021.

Hva skjer om vi ikke får registrert oss før fristen 6. august?

Svar: Dersom du ikke registrerer deg innen gitt frist, og virksomheten er godkjent i Sør-Korea fra før, så vil virksomheten falle ut fra godkjent liste og varer fra produsenten er ikke lengere godkjent for import til Sør-Korea.

Hva skjer dersom virksomheten registrerer seg etter fristen?

Svar: Mattilsynet vil sende over nye lister når vi ser det er behov for endringer og oppdateringer. Det er ikke satt en fast frekvens per dags dato.

Hvilke typer opplysninger skal registreres i skjemaet?

Svar: Det er egen veileder for utfylling av registeringsskjema.

Hvor finner jeg registreringsskjemaet?

Svar: Registreringsskjemaet finnes på Eksport av fisk og sjømat til Sør-Korea.

Hvorfor skal skjemaet sendes til Sjømatrådet og ikke Mattilsynet, når Mattilsynet oppgir at det er dem som er ansvarlig for oversendelsen av listen?

Svar: Sjømatrådet bistår Mattilsynet med å hente inn og sammenstille listen som skal sendes til Sør-Korea.

Hvorfor må vi fylle ut et skjema og sende den på e-post til Sjømatrådet, hvorfor er ikke det opprettet et skjema i MATS Skjematjenester?

Svar: Mattilsynet er i gang med å utvikle en elektronisk registrering i MATS Skjematjenter. Dette systemet er ikke ferdigutviklet i per dags dato, og dersom vi avventer med registrering av virksomheter til den ferdigstilles og tas i bruk, rekker ikke Mattilsynet å sende over lister og få dem godkjent innen 23 september 2021.

Fant du det du lette etter?