Omlasting og mellomlagring i EU før eksport til EØU

Publisert 27.08.2018     Sist endret 27.08.2018

EØU krever at alle animalske varer som skal importeres ledsages av et originalt sertifikat utstedt av myndigheter i opprinnelseslandet. Alle varer som mellomlagres i EU og tenkes eksportert til EØU må oppbevares på et lager som er godkjent av myndighetene i EØU.

Attestasjon for slike eksportpartier er utfordrende fordi sluttkunde ofte er ukjent og/eller eksportpartiet splittes opp til flere mindre partier etter mellomlagring utenfor Norge. I begge tilfeller kan Mattilsynet ikke utstede sertifikat på vanlig måte.

Spesielt om omlasting/mellomlagring i Litauen før eksport til Hviterussland

Litauen har inngått avtale med Hviterussland om en forenklet prosedyre for sertifisering av varer som eksporteres til Hviterussland fra Litauen, herunder også midlertidig lagrede fiskerivarer fra Norge.

Dersom du har fiskerivarer som skal til Litauen for mellomlagring før videresalg til et av landene i EØU skal du gjøre følgende:

 • Mellomlagring og splitting i Litauen, med ukjent mottaker:
  Eksportsertifikat fra Mattilsynet på formular 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08 I felt «1.2» skrives «Lithuania for further sale to the Customs Union» og i feltet «Consignee» skrives godkjenningsnummer for lageret i Litauen hvor varene skal stå. Når du har funnet en kunde og er klar for å eksportere varene til EØU, søker du myndighetene i Litauen (State Food and Veterinary Service) om et nytt sertifikat på et splittet vareparti. Både originalt nytt sertifikat fra litauiske myndigheter og kopi av det originale sertifikatet utstedt av Mattilsynet og verifisert av litauiske myndigheter må følge eksportpartiet inn i EØU.
   
 • Når partiet skal sendes til Hviterussland i sin helhet:
  Samme prosedyre som beskrevet i kulepunkt 1, men originalen av det norske sertifikatet skal fremlegges sammen med den originalen fra Litauen.
   
 • Transport via Litauen med transportbytte, uten mellomlagring:
  Forutsetningen for dette er at varene ikke blir splittet og kun skal skifte transportmiddel. Varene skal ledsages av et originalt sertifikat 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08 utstedt av Mattilsynet med hviterussisk kunde som mottaker, og et omlastingssertifikat (transhipment certificate) utstedt av myndigheter i Litauen.
   
 • Direkte eksport av fiskerivarer til EØU:
  Partiet skal ledsages av et originalt sertifikat 1.1.15 EØU, sunnhetsattest, russisk-engelsk, 2016-08

Dette er en løsning som skal fungere for eksport til Hviterussland via Litauen. Det er derimot ikke alltid den fungerer for eksport med omlasting/mellomlagring i andre baltiske land, eller for eksport til for eksempel Kasakhstan hvis varepartiet transitteres gjennom Russland.

Fant du det du lette etter?