Faktaartikkel

Pre-eksportsertifikat for fisk og sjømat til EU/EØS

Publisert 13.11.2019     Sist endret 18.11.2019

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU/EØS. Noen EU/EØS-land krever likevel pre-eksportsertifikat for fisk og sjømat fra Norge som skal lagres eller bearbeides i EU/EØS.

Pre-eksportsertifikatet brukes av EU/EØS-landet som underlagsdokument når de utsteder sine egne sertifikatformularer. Pre-eksportsertifikat er særlig aktuelt når endelig importland utenfor EU/EØS har særkrav til varene som er strengere enn vårt regelverk.

Helsesertifikater

Du kan søke om sertifikatet direkte i Mattilsynets skjematjenester, det har ikke forhåndsmelding.

EU/EØS-landet kan kreve et pre-eksportsertifikat som garanterer for spesifikke særkrav. Da kan du søke om sertifikatet til det endelige importlandet i stedet for 3.1.17 EU, pre-eksportattest. Dersom dette sertifikatet har forhåndsmelding, må denne godkjennes før sertifikatet kan utstedes. I forhåndsmeldingen oppgir du sertifikatmalen til det endelige importlandet, for å sikre at landets særkrav blir vurdert i behandlingen av forhåndsmeldingen.

Dersom varene skal lagres midlertidig, skal fysisk mottaker i EU/EØS fylles inn i sertifikatet. For varer som skal bearbeides i EU/EØS, skal du ha følgende tekst i feltet Place of destination: «[Sted, Land i EU/EØS] for further processing before export to [land]».

Eksportøren er selv pliktig til å kontrollere at sertifikatet utstedes på varer fra virksomheter som har godkjenning til det endelige importlandet.

Fant du det du lette etter?