Faktaartikkel

Registrering av sjømatvirksomheter for eksport til Kina

Publisert 14.12.2021     Sist endret 21.12.2021

Kinesiske myndigheter stiller krav til at virksomheter som er involvert i produksjon, prosessering og lagring av sjømat til Kina, er registrert og godkjent i Kina før eksport. Registrering skal foregå i den digitale løsningen «Single Window», som er utarbeidet av kinesiske myndigheter.

Disse virksomhetene er godkjent i Kina

Foreløpig finnes det finnes to lister over norske virksomheter som er godkjent i Kina:

Mattilsynet har bedt kinesiske myndigheter om en avklaring på hvilken liste de forholder seg til. Vi har foreløpig ikke fått svar på dette.

Følgende virksomheter må være godkjent i Kina før eksport

  • Reefer vessels 
  • Fryse- og fabrikkfartøy
  • Produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter)
  • Frittstående kjøle- og fryselager

Tidligere var det kun produsenter som skulle være registrert og godkjent i Kina. Nå skal altså flere ledd av produksjonskjeden være godkjent, noe som ble innført som et smitteforebyggende tiltak i forbindelse med korona i 2020 og er også en del av det nye regelverket for eksport til Kina.

Den utvidete delen av produksjonskjeden er foreløpig ikke godkjent av kinesiske myndigheter på grunn av utfordringer med registrering i Single Window.

Fiskebåter (primærprodusenter), oppdrettslokaliteter, brønnbåter som frakter levende laks fra oppdrettsanlegget, innenlands transportbåter, containerskip og andre transportbåter som ikke har kjøle- og frysefunksjon skal ikke godkjennes.

Virksomheter som registreres i Kina må oppfylle følgende krav

Registrering for eksport til Kina gjøres i Single Window

Den digitale løsningen Single Window skal brukes til levering, endring, fornying, og sletting av registreringssøknader, innlevering av dokumenter ved inspeksjoner og ved notifikasjoner fra kinesiske myndigheter.

Tekniske problemer i Single Window

Det har oppstått tekniske problemer i Single Window. Noen registreringsskjema fremkommer ikke i Mattilsynet sin portal i Single Window etter at virksomheten har sendt det inn. Det vil si at Mattilsynet ikke kan behandle registreringsskjemaet, da skjema ikke er synlig i vår portal. Det er heller ikke mulig for virksomheten å gjøre endringer i skjemaet eller sende det til Mattilsynet på nytt.

Mattilsynet har informert kinesiske myndigheter om problemene og de opplyser om at de jobber med å løse dem. Mattilsynet følger opp med kinesiske myndigheter.

Kontrollskjema gjør at det ikke er mulig å fullføre registreringer

Mattilsynet må anbefale virksomheten før virksomhetens registrering kan oversendes til kinesiske myndigheter for vurdering. I dette trinnet skal Mattilsynet fylle ut et kontrollskjema. Kontrollskjemaet inneholder krav til produksjon av sjømat og skal fylles ut og signeres av Mattilsynet og signeres og stemples av virksomheten, slik at vi bekrefter overfor kinesiske myndigheter at kinesiske krav er oppfylt for alle virksomheter som registrerer seg for eksport til Kina. Vi forplikter både Mattilsynet og hver enkelt virksomhet og Mattilsynet ved å signere på et slikt skjema. 

Mattilsynet og bransjeorganisasjonene for sjømat har samarbeidet om å lage en strategi for håndtering av kontrollskjemaet. Vi kommer til å prøve denne strategien med et par virksomheter og gjør nødvendige justeringer ut ifra tilbakemeldingene vi får.

Inntil videre får Mattilsynet derfor ikke anbefalt virksomheter i Single Window. Det betyr at registreringene ikke blir oversendt til kinesiske myndigheter for videre behandling og eventuell godkjenning inntil videre.

Mattilsynet vil samtidig understreke at kinesiske myndigheter har vært tydelig på at eksisterende godkjenninger skal være gyldig etter 1. januar 2022 og at disse utfordringene derfor ikke skal påvirke godkjenningene til virksomhetene som allerede er godkjent i Kina.

Mattilsynet kjenner ikke til hvordan kinesiske myndigheter vil håndtere partier produsert etter 1. januar 2022 dersom lager og fartøy ikke er oppgitt på etiketten eller dersom det er oppgitt lager og fartøy på etiketten som ikke er godkjent i Kina.

Virksomhetene må selv vurdere hva de gjør fra og med 1. januar 2022.

Slik foregår registrering i Single Window

Virksomhetene må først være registrert for eksport til Kina hos Mattilsynet. Registrering hos Mattilsynet gjøres via Mattilsynets skjematjenester. Mattilsynet har laget en steg-for-steg-veiledning for registrering for eksport til Kina i Skjematjenestene.

Deretter foregår registreringen i Single Window.

Mattilsynet lager konto til virksomhetene i Single Window

Mattilsynet oppretter brukernavn og passord til hver enkelt virksomhet. Vi registrerer også virksomhetsnavn og norsk godkjennings-/registreringsnummer i henhold til det som er registrert for virksomheten hos Mattilsynet.

Vær oppmerksom på at det kun kan lages én brukerkonto per godkjenningsnummer.

Virksomheter som har registrert seg for eksport til Kina hos Mattilsynet, kan kontakte oss for å få opprettet konto i Single Window og deretter tilsendt sitt eget brukernavn og passord.

Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen:
internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina - ny registrering (godkjenningsnummer)." Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.

Virksomheten registrerer seg i Single Window

Virksomheten bruker sitt eget brukernavn og passord fra Mattilsynet til å logge seg inn i https://cifer.singlewindow.cn.

Deretter skal virksomheten registrere seg selv i Single Window. Kinesiske myndigheter har laget en Brukerveiledning for registrering i Single Window - engelsk

Vær oppmerksom på at opplysningene som fremkommer i registreringen, på helsesertifikat og på etikett må samsvare. Det er derfor svært viktig at dere er nøyaktige når dere registrerer opplysninger om virksomheten. Til og med små skrivefeil kan medføre problemer på grensen. På våre publiserte lister over godkjente virksomheter kan dere se hvilke opplysninger dere er oppført med i våre systemer.

Mattilsynet har ikke flere opplysninger om hvordan selve registreringen i Single Window foregår og vi kan derfor ikke gi ytterligere konkret veiledning til registreringen og i hvordan feltene skal fylles ut. Vi anbefaler at dere har tett dialog med importør/kunde i Kina ved spørsmål.

Dersom virksomheter oppdager at de har oppgitt feil/mangelfull informasjon etter at registrering er oversendt til anbefaling av Mattilsynet i Single Window, kan de kontakte Mattilsynet på internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – ny registrering (godkjenningsnummer)". Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering. Da vil Mattilsynet sende registreringen tilbake til virksomheten i Single Window slik at det kan gjøres endringer. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å gjøre endringer i registreringen etter at den er oversendt til kinesiske myndigheter for vurdering.

Mattilsynet anbefaler virksomheten i Single Window

Mattilsynet må anbefale virksomheten før virksomhetens registrering kan oversendes til kinesiske myndigheter for vurdering.

I dette trinnet skal Mattilsynet fylle ut et kontrollskjema. Kontrollskjemaet inneholder krav til produksjon av sjømat og skal fylles ut og signeres av Mattilsynet, slik at vi bekrefter overfor kinesiske myndigheter at kinesiske krav er oppfylt for alle virksomheter som registrerer seg for eksport til Kina. Vi forplikter både Mattilsynet og hver enkelt virksomhet og Mattilsynet ved å signere på et slikt skjema.

Mattilsynet og bransjeorganisasjonene for sjømat har samarbeidet om å lage en strategi for håndtering av kontrollskjemaet. Vi kommer til å prøve denne strategien med et par virksomheter og gjør nødvendige justeringer ut ifra tilbakemeldingene vi får.

Inntil videre, får Mattilsynet derfor ikke anbefalt virksomheter i Single Window. Det betyr at registreringene ikke blir oversendt til kinesiske myndigheter for videre behandling og eventuell godkjenning inntil videre.

Kinesiske myndigheter vurderer virksomhetens registrering

Kinesiske myndigheter vurderer virksomhetens registrering og om virksomheten blir godkjent for eksport til Kina. Mattilsynet kjenner ikke til hvor lang tid dette vil ta for hver enkelt.

Det er først når registreringen er godkjent av kinesiske myndigheter at virksomheten anses som godkjent for eksport til Kina.

Når en virksomhet er godkjent, får de tildelt et kinesisk registreringsnummer. Informasjon fra kinesiske myndigheter tilsier at dette må oppgis i et tolldeklarasjonsskjema som brukes ved import til Kina.

Godkjente virksomheter er publisert på følgende nettside: https://ciferquery.singlewindow.cn/. Søk opp NOR i feltet «Country (Region)», da får man opp alle norske virksomheter som er godkjent og som har fått kinesisk registreringsnummer. Man kan også søke direkte etter spesifikke virksomheter ved å oppgi norsk godkjennings- eller registreringsnummer i feltet «Overseas Reg. No.».

En godkjenning er gyldig i 5 år.

Kinesiske myndigheter har opplyst om at de ønsker å gjennomføre videoinspeksjon av et tilfeldig utvalg av virksomhetene som er godkjent.

Nytt passord til Single Window

Dersom dere ikke kommer inn i Single Window på grunn av problemer med passord, kan dere kontakte Mattilsynet.

Kontakt Mattilsynet på denne epostadressen: internpost.internasjonalt.samarbeid@mattilsynet.no. Merk e-post med "Kina – nytt passord (godkjenningsnummer)."

Det er viktig at dere oppgir godkjenningsnummer utstedt av Mattilsynet for en effektiv håndtering.

Fant du det du lette etter?

Spørsmål og svar


Spørsmål og svar