Faktaartikkel

Slik fungerer Mattilsynets nye eksportløsning

Publisert 08.06.2022     Sist endret 08.06.2022

Her finner du detaljert informasjon om hvordan Mattilsynet sin nye eksportløsning fungerer.

I eksportløsningen blir de fleste søknadene behandlet automatisk. Eksportløsningen gir umiddelbart etter innsending svar på om søknaden om helsesertifikat er godkjent eller om den må vurderes nærmere.

Er søknaden godkjent kan varene forlate landet og sertifikatet kan hentes senere.

Nettskjema for innsending av søknad

Mattilsynet har laget et nytt nettbasert søknadsskjema som innsender kan bruke for å søke om helsesertifikater. Nettskjemaet har nedtrekklister og begrenset bruk av fritekst for å redusere risikoen for tastefeil, og samtidig muliggjøre automatisk validering og vurdering av sertifikatsøknaden.

Ved innlogging vil bruker ha samme delegeringer som samme bruker har i MATS skjematjenester.

API som muliggjør søknad direkte fra fagsystem

Mattilsynet har laget et API som innsender kan koble sitt fagsystem til, slik at søknadene om helsesertifikat kan genereres direkte derfra. API-et er tilgjengelig for at alle som har lyst å koble seg på. Mer informasjon om dette kan du lese om på siden Slik fungerer API tilkobling»

De innkommende søknadene fra nettskjema og API havner i samme kø i Mattilsynets nye saksbehandlingsverktøy.

Vurderingskriterier

Disse vurderingsreglene ligger til grunn for godkjenning av søknaden om helsesertifikat:

  • I nettskjemaet gjøres det valideringer underveis under utfylling. Skjemaets hjelpetekster og tilbakemeldinger på feltnivå beskriver hvilke kriterier som må være oppfylt for hvert felt for å komme videre i søknadsløpet. Ved bruk av API vil tilsvarende feltvalideringer bli gjort ved innsending.
  • Produsent må være godkjent av Mattilsynet; bare virksomheter godkjent i hele den oppgitte produksjonsperioden kan velges.
  • Temperaturintervall må være mellom -1°C og +4°C, eller være lavere enn -18°C.
  • Produksjonsdato; fersk fisk kan ikke være eldre enn 10 dager, mens frossen fisk og varer uten temperaturkrav kan ikke være eldre enn 24 måneder.

Planlagt videreutvikling av den nye løsningen

Mattilsynets Produktteam Eksport jobber fortløpende med å lansere ny funksjonalitet i den nye eksportløsningen. Det som planlegges videre i den nye løsningen er:

  • Manuell behandling av søknader, slik at også «gule» søknader kan behandles i den nye eksportløsningen.
  • Flytte flere sertifikater fra Mattilsynets Skjematjeneste og inn i den nye eksportløsningen.
  • Tilrettelegging for papirløs eksport via eCert.
Fant du det du lette etter?