Faktaartikkel

Slik klager du på vedtak om avslag på søknad om helsesertifikat

Publisert 20.05.2019     Sist endret 20.05.2019

Du har rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker etter du har fått avslag.

Klagen sender du til sertifikatkontoret som har gitt vedtaket. Hvis sertifikatkontoret ikke tar klagen til følge, sender de den til klageinstansen for endelig avgjørelse.

Fristen for å klage er tre uker etter at du har mottatt informasjon om vedtaket, jf. Forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen løper ut. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg oppgi den datoen du mottok vedtaksbrevet. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget klagefristen. Vi ber deg da nevne grunnen til at du ønsker det.

Du finner mer informasjon om klageretten i vedtaksbrevet fra Mattilsynet.

Fant du det du lette etter?