Faktaartikkel

Slik søker du om endring av helsesertifikat for sjømat

Publisert 04.12.2017     Sist endret 20.05.2019

Du kan søke om endring av et helsesertifikat som ikke er korrekt. Søknad om endring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Søknad om endring gjøres i Mattilsynets skjematjenester. Søknaden sendes inn av eksportøren som er ansvarlig for partiet og det opprinnelige sertifikatet. Den sendes automatisk til sertifikatkontoret som utstedte det opprinnelige sertifikatet, og det er dette kontoret som behandler søknaden.

Du må betale gebyr for utstedelse av erstatningssertifikater. Dette gebyrlegges som «Duplikater (herunder bytte av helsesertifikat og bekreftet kopi)», se Gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Du skal alltid oppgi hvorfor du søker om endring av sertifikatet. Er du i tvil om endringen er nødvendig, skal du først forhøre deg med importør om sertifikatet godtas av importlandets myndigheter.

Det skal ikke være tvil om at partiet er det det gir seg ut for å være, at mattryggheten er ivaretatt og at varene er i henhold til kravene i sertifikatet.

Dersom partiet ikke lenger er tilgjengelig for kontroll i Norge, skal du kunne dokumentere at partiet er det samme som var tilgjengelig for kontroll da det opprinnelige sertifikatet ble utstedt. Det skal ikke foreligge opplysninger om andre forhold som tilsier at det opprinnelige sertifikatet ikke ville blitt utstedt eller at importlandet vil motsette seg at det utstedes erstatningssertifikat.

Det skal kun være ett originalt sertifikat på ett og samme parti. Flere originale sertifikater på ett parti kan skade troverdigheten til norske sertifikater. Opprinnelig sertifikat skal derfor som hovedregel være returnert før erstatningssertifikatet utleveres.

Dette kan imidlertid være problematisk for ferske varer som blir stående i påvente av erstatningssertifikatet. I slike tilfeller kan vi gjøre en avtale om at erstatningssertifikatet utleveres mot at opprinnelig sertifikat returneres med sporet forsending. Få mer informasjon på våre nettsider om returnering av sertifikat med sporet forsending.

Fant du det du lette etter?