Slik søker du om helsesertifikat for sjømat

Publisert 08.06.2022     Sist endret 08.06.2022

Mattilsynet har laget en ny eksportløsning. I en innføringsfase vil denne benyttes parallelt med Mattilsynets Skjematjeneste.

Den nye eksportløsningen tas i bruk i uke 25.

Veiledning

Etter hvert som mer funksjonalitet og flere helsesertifikater legges inn i den nye eksportløsningen vil Mattilsynets Skjematjeneste gradvis bli faset ut. På lengre sikt vil løsningen også erstatte dagens mer manuelle løsninger for utstedelse av helsesertifikater for andre varekategorier enn sjømat.

Fant du det du lette etter?