Faktaartikkel

Slik søker du om helsesertifikater for fiskebiprodukter og kosttilskudd, som ikke ligger i Mattilsynets skjematjenester

Publisert 20.05.2019     Sist endret 25.07.2019

Helsesertifikatene for fiskevarer til dyrefôr, andre fiskebiprodukter i kategori 3 og kosttilskudd ligger ikke i Mattilsynet skjematjenester. Du kan dermed ikke bruke skjematjenestene for å søke om rekvisisjon eller sertifikat for disse varene.

Rekvisisjonene for disse produktene ligger tilgjengelig på mattilsynet.no som utfyllbar PDF:

Rekvisisjon for fiskevarer til dyrefôr og andre fiskebiprodukter:

Rekvisisjon for kosttilskudd:

Fyll ut rekvisisjonen med korrekte opplysninger om partiet. Ferdig utfylt PDF-fil sendes til tilsynskontoret. Tilsynskontoret vil vurdere om rekvisisjonen kan godkjennes, og sender godkjent rekvisisjon til sertifikatkontoret. Rekvisisjonen må være godkjent før sertifikatet kan utstedes.

Sertifikat fås ved henvendelse til det sertifikatkontoret hvor du ønsker at sertifikatet skal utstedes og hentes. E-postadressen til de ulike sertifikatkontorene finner du her: Liste over avdelingskontor som utsteder sertifikater.

Du mottar en utfyllbar PDF som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet. Ferdig utfylt PDF sendes til sertifikatkontoret. Sertifikatkontoret vil vurdere om sertifikatet kan utstedes.

Sertifikatet utstedes på hvitt spesialpapir. Utstedelse av sertifikatet medfører et gebyr, se gebyrer ved utstedelse av eksportdokumenter.

Fant du det du lette etter?

Les merLes mer