Faktaartikkel

Varsel om nye krav ved eksport av sjømat til Kina

Publisert 04.12.2020     Sist endret 11.02.2021

Kinesiske myndigheter innfører nye krav til helsesertifikatet for eksport av sjømat til Kina og til listeføringen av godkjente virksomheter. De nye kravene begrunnes med koronasituasjonen.

31. desember 2020 bekreftet Kinesiske myndigheter at det eksisterende sertifikatet for eksport av sjømat til Kina kan brukes frem til Norge og Kina har blitt enig om nytt sertifikat.

Frem til nytt sertifikat er i bruk, kan det være usikkerhet knyttet til eksport til Kina og til hvilke krav som stilles fra den kinesiske siden. Det er derfor svært viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina dersom de velger å eksportere til Kina nå.

Kinesiske myndigheter har publisert ny liste over norske produsenter som er godkjent for eksport til Kina:

8. februar publiserte kinesiske myndigheter ny liste over produsenter som er godkjent for eksport til Kina. Listen ligger her: Det kinesiske tolldepartementets (GACC) liste over listeførte norske sjømatprodusenter - oppdatert februar 2021. De godkjente produsentene er listet opp i andre fane i regnearket.

Produsenter som tidligere var listeført i Kina, men ikke registrerte seg for eksport til Kina på nytt innen fristen i januar, er ikke lenger listeført. De er listet opp i første og tredje fane i regnearket. Kinesiske myndigheter har bekreftet at de vil godta vareparti fra disse produsentene, dersom sertifikatet ble utstedt før 8. februar og varene forlot Norge før denne dato.

Nye produsenter, frittstående kjøle- og fryselager og reefer vessels er ikke listeført ennå. De må godkjennes gjennom en stikkprøvebasert inspeksjon fra kinesiske myndigheter. Mattilsynet kommer tilbake med informasjon om inspeksjonene så snart som mulig.

Vi fortsetter å utstede det eksisterende sertifikatet inntil videre.

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter med påvist koronavirus:

Det skal ikke eksporteres varer til Kina fra virksomheter hvor det er påvist koronavirus hos personell og hvor det er aktivt utbrudd. Kinesiske myndigheter har vært tydelig på at de ikke vil ha varer fra virksomheter med koronasmitte.

Mattilsynet understreker at dette også gjelder varer fra utenlandske fartøy som grensekontrolleres inn i Norge og som skal eksporteres videre til Kina på norsk sertifikat. I slike tilfeller må eksportør sikre at det ikke har vært utbrudd av korona om bord det utenlandske fartøyet.

Nye avklaringer publiseres fortløpende og formidles til næringsorganisasjonene.

Nye krav til listeføringen:

 • Flere ledd i produksjonskjeden må være listeført i Kina. Dette gjelder blant annet reefer vessels, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter) og frittstående kjøle- og fryselager.
 • Produksjonsvolum og eksport til Kina foregående år skal oppgis for alle virksomheter.
 • Virksomheter som skal listeføres, må sikre at de oppfyller krav fra kinesiske myndigheter: Disse kravene stiller kinesiske myndigheter til virksomheter som skal listeføres i Kina.

Innledningsvis krevde kinesiske myndigheter at hele produksjonskjeden skulle listeføres i Kina før eksport. De har nå bekreftet at de ikke lenger krever at fiskebåter (primærprodusenter), føringsfartøy og innenlands transportbåter skal være listeført i Kina. Disse fartøyene skal heller ikke oppgis i det nye sertifikatet, når det er på plass.

Kravene for eksport til Kina kan være ulike fra land til land. Det betyr at kravene til listeføring og kravene i sertifikatet kan variere.

Nye krav til helsesertifikatet:

 • Flere ledd i produksjonskjeden skal oppgis i sertifikatet. Dette gjelder blant annet oppdrettslokaliteter, reefer vessels, fryse- og fabrikkfartøy, produsenter (inkludert slaktebåter og bløggebåter) og frittstående kjøle- og fryselager.

Alle virksomhetene som oppgis i sertifikatet, må være listeført i Kina før eksport. Dette kan også medføre at det ikke kan eksporteres sjømat som er landet i Norge fra båter fra andre land (for eksempel Russland) til Kina, med mindre disse båtene er listeført av deres respektive flaggstat.

De eksisterende fiskehelsekravene ved eksport av laks, vil fremdeles være gjeldende i det nye sertifikatet. Les om fiskehelsekravene her: Eksport av fisk og sjømat til Kina.

Anmodninger fra kinesiske myndigheter

 • Emballasjen som brukes ved eksport til Kina må tåle desinfeksjon, da varene blir desinfisert ved import i Kina.
 • Regelmessig testrutine av personell som håndterer varer til Kina.

Mattilsynet har informert kinesiske myndigheter om at vi ikke kommer til å kreve dette av norske aktører, men at vi skal informere om anmodningen.

Disse tiltakene iverksetter kinesiske myndigheter ved funn av koronavirus på vareparti

 • Kinesiske myndigheter krever at alle matprodusenter som ønsker å eksportere til Kina skal forholde seg til WHO og FAO sine retningslinjer om hvordan matprodusenter skal håndtere COVID-19.

 • Kinesiske tollmyndigheter (GACC) publiserte 11. september 2020 informasjon om hvordan de vil forholde seg til funn av COVID-19 på importert mat. Se uoffisiell oversettelse. Publikasjonen ved GACC, beskriver tiltak som vil iverksettes overfor produsent ved funn på varene eller emballasje.

 • Det er ikke kommet tilsvarende informasjon fra kinesiske myndigheter om hva som vil skje med varepartiet ved slike funn. Mattilsynet har fått indikasjoner på at funn av koronavirus på varer eller på emballasje, kan medføre at varepartiet destrueres av kinesiske myndigheter. Dette kan gjelde hele partiet, uavhengig av om deler av samme forsendelse tester negativt for koronavirus

 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden

 • Det ser også ut til at kinesiske myndigheter i slike tilfeller vil etterspørre informasjon om produksjon, pakking og transport av partiet for å finne ut om smitteforebyggende rutiner er ivaretatt i hele matkjeden.

 • Det er også sannsynlig at de følger opp funn ved å gjennomføre en videoinspeksjon. Når hele produksjonskjeden nå listeføres og skal oppgis i sertifikatet, er Mattilsynet usikker på om de kun vil gjennomføre videoinspeksjon av den som er oppgitt som produsent eller av hele produksjonskjeden.

 • Mattilsynet har ikke informasjon om hvordan prøvetakingen utføres og om eventuelle positive funn bekreftes ved uttak av flere prøver.

 • Mattilsynet følger opp saken tett overfor kinesiske myndigheter sammen med Nærings- og fiskeridepartementet, Sjømatrådet og Norges ambassade i Beijing. Vi vil oppdatere fortløpende når vi får mer informasjon.

Eksport av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum

Ved eksport av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina brukes følgende sertifikat: 5.1.301 Kina helsesertifikat NHC fiskeolje fiskemel og hydroliserte proteiner kinesisk-engelsk 2019 11 Specimen

Mattilsynet har ikke fått informasjon om at eksport av disse varene blir berørt av de nye kravene. Det likevel viktig at eksportører er i tett dialog med sin kunde/importør i Kina i forbindelse med eksport dit.

Kinesiske myndigheter krever at produsenter av fiskemel og fiskeolje til ikke-humant konsum listeføres i Kina. Mattilsynet har tatt imot registreringer til denne listen. På grunn av at kinesiske myndigheter nå stiller nye krav til listeføring og helsesertifikat for sjømat, får vi ikke sendt over disse registreringene foreløpig.

Fant du det du lette etter?