Faktaartikkel

Virksomheter som har fått godkjent søknad om regodkjenning i Kina, bør sende inn endringssøknad så fort som mulig

Publisert 09.11.2022     Sist endret 01.02.2023

Norske sjømatprodusenter som har godkjenning i Kina, er i gang med regodkjenning. Dette er nødvendig for å sikre at den kinesiske godkjenningen deres ikke utløper. Når kinesiske myndigheter godkjenner søknad om regodkjenning, må produsentene sende inn endringssøknad så fort som mulig.

Produsentene må ha sendt inn og fått godkjent to søknader i Single Window for å sikre at godkjenningen i Kina ikke utløper:

1. Regodkjenning – søknad om at godkjenning i Kina forlenges 5 år OBS! Fristen for å sende inn regodkjenningssøknad er nå gått ut. Se eget avsnitt.

Etter at regodkjenning er godkjent av kinesiske myndigheter:

2. Endringssøknad – for å sende inn utfyllende informasjon/dokumentasjon om virksomheten

Mattilsynet får bistand fra Sjømatrådet i behandling av søknadene i Single Window. 

Det som står på denne nettsiden, er sammenstilt ut ifra informasjonen vi har tilgjengelig fra kinesiske myndigheter og fra dialog med andre eksportland. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende og vi anbefaler at dere følger med fremover. Mattilsynet understreker samtidig at kinesiske myndigheter kan komme med ny eller endret informasjon uten at vi er varslet og har fått oppdatert informasjonen på denne siden.

Disse må regodkjennes nå

Virksomheter som er allerede godkjent i Kina, og hvor godkjenningen utløper 31. Mars 2023. Dette gjelder stort sett alle norske sjømatprodusenter som er godkjent i Kina i dag. På denne nettsiden finner dere en oversikt over hvilke virksomheter som er godkjent og når godkjenningen utløper: https://ciferquery.singlewindow.cn/

Frist

Etter at søknad om regodkjenning er godkjent av kinesiske myndigheter, må virksomhetene sende inn endringssøknad. Slik vi forstår informasjonen vi har mottatt, må endringssøknaden være godkjent av kinesiske myndigheter innen 30. juni 2023.

Vår erfaring tilsier at kinesiske myndigheter bruker lang tid på å behandle endringssøknadene og at de finner en hel del feil. Virksomhetene bør derfor sende inn endringssøknad så fort som mulig.

Fristen for å sende inn regodkjenningssøknad har utløpt. Se eget avsnitt for mer informasjon.

Endringssøknad – etter at søknad om regodkjenning er godkjent, og så fort som mulig

Etter at kinesiske myndigheter har godkjent regodkjenningssøknaden, sender virksomheten inn endringssøknad, «Application for modification», i Single Window.

Sjømatrådet har laget en brukerveileder for hvordan virksomheten sender inn en endringssøknad. Det er svært viktig at dere følger denne brukerveiledningen nøye.

Endringssøknaden er omfattende og etterspør mange detaljer og dokumentasjon. I tillegg tilsier vår erfaring at kinesiske myndigheter er svært nøyaktig når de går gjennom søknadene og finner en hel del feil. Brukerveiledningen fra Sjømatrådet oppdateres fortløpende og er det hjelpemiddelet vi har tilgjengelig for utfylling av søknaden.

Når virksomheten har sendt inn søknaden i Single Window, skal den godkjennes av Sjømatrådet, på vegne av Mattilsynet. Sjømatrådet legger inn kontrollskjema som en del av denne godkjenningen. Virksomhetene har allerede fylt ut og sendt inn kontrollskjema og egenerklæring til Sjømatrådet som en del av den første regodkjenningssøknaden. Mer informasjon om disse to dokumentene finner dere under avsnittet «Kontrollskjema».

Kinesiske myndigheter godkjenner endringssøknaden dersom de ikke finner feil. Dersom de finner feil, blir endringssøknaden enten sendt tilbake til virksomheten eller til Mattilsynet i Single Window for korrigering eller så blir den avvist og virksomhet må sende inn søknad helt på nytt.

Virksomhetene må selv følge med på hvilken status søknaden deres har i Single Window og følge opp dersom søknaden blir sendt tilbake for korrigering. Informasjon om dette finner dere også i brukerveiledningen fra sjømatrådet.

Det er ikke mulig å sende inn endringssøknad dersom virksomheten har andre utestående søknader i Single Window som er under behandling. Det betyr at regodkjenningen må være godkjent av kinesiske myndigheter før virksomheten kan søke om endring.

Søknad om regodkjenning – fristen er nå utløpt

Fristen for å sende inn søknad om regodkjenning var 31. desember 2022. Fra og med 1. januar 2023 er det automatiske sperrer i Single Window som gjør at det ikke lenger er mulig å søke om regodkjenning.

Virksomheter som ikke rakk fristen

Når virksomheter ikke sender inn søknad om regodkjenning innen fristen, tilsier kinesisk regelverk at registreringen blir automatisk ugyldig fra og med utløpsdatoen. For norske sjømatprodusenter vil dette stort sett være fra og med 31. mars 2023. Mattilsynet kjenner ikke til hvordan dette vil foregå i praksis og hvordan virksomhetene eventuelt kan søke om en ny godkjenning i Kina.

Virksomheter som opplevde tekniske problemer ved søknad om regodkjenning

Det var noen virksomheter som opplevde ulike tekniske problemer i Single Window og som derfor ikke fikk sendt inn regodkjenningssøknadene innen fristen eller som har opplevd problemer i etterkant.

Mattilsynet er i dialog med ambassaden og vi har sendt et brev til kinesiske myndigheter om disse problemene.

Dette gjelder spesifikt følgende problemer:

  • Selv om virksomheten sendte inn regodkjenning innen 31. desember, er det foreløpig ikke mulig å sende inn ny regodkjenning dersom kinesiske myndigheter avslår den etter 1. januar.
  • Det var ikke mulig å søke om regodkjenning innen fristen på grunn av inneværende endringssøknad.
  • Det var ikke mulig å søke om regodkjenning innen fristen på grunn av suspensjon som ikke er behandlet av kinesiske myndigheter.

Kontrollskjema

Kinesiske myndigheter krever at Mattilsynet godkjenner virksomhetens søknad i Single Window før den kan oversendes til kinesiske myndigheter for vurdering og eventuell godkjenning.

I den forbindelse må virksomheten og Mattilsynet fylle ut og signere på et kontrollskjema: “Registration Conditions and Inspection Focuses for Manufacturers of Imported Aquatic Products”.

Både ved søknad om regodkjenning og endringssøknad skal kontrollskjema legges ved. Sjømatrådet innhentet signatur på kontrollskjema som en del av behandling av søknad om regodkjenning, og bruker dette samme kontrollskjema når vi behandler endringssøknad.

Kontrollskjemaet inneholder kinesiske krav til produksjon av sjømat. Det er virksomhetens ansvar å sette seg inn i det kinesiske regelverket og å sørge for at produksjonen og produktene oppfyller kinesiske krav før virksomheten signerer på kontrollskjemaet. Vi vet at kinesiske myndigheter bruker kontrollskjemaet når de gjennomfører inspeksjoner, og da må virksomheten kunne vise at de kjenner til og oppfyller kinesiske krav.

For at Mattilsynet skal kunne signere på kontrollskjema, må virksomheten fylle ut, signere og stemple på egenerklæring “1.3.366 Egenerklæring, Kina, Single Window”.

Denne egenerklæringen er nødvendig som bekreftelse på at kravene fra kinesiske myndigheter er oppfylt, og for at Mattilsynet skal kunne signere på kontrollskjema og godkjenne virksomheten i Single Window.

Specimen av skjemaene ligger her:

Fant du det du lette etter?