Faktaartikkel

Eksport av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Publisert 30.06.2020     Sist endret 16.07.2020

Her finner du informasjon om krav som stilles ved eksport av varer som er produsert på særskilte vilkår, såkalte «ikke-konforme» varer. Dette er varer som ikke oppfyller alle krav i regelverket og er ikke tillatt å omsette innenfor EØS-området. De kan likevel eksporteres til land utenfor EØS hvor varene er tillatt å omsette.

Vær oppmerksom på:

Du som eksportør må forsikre deg om at produsent har sendt melding til Mattilsynet om produksjon av ikke-konforme varer før produksjonen starter opp og at den aktuelle varen er lovlig å omsette i importlandet.

Produksjon og eksport av ikke-konforme varer reguleres av Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften).

Helsesertifikatene for ikke-konforme varer ligger ikke i Mattilsynets skjematjenester. Du kan dermed ikke bruke skjematjenestene for å søke om rekvisisjon eller sertifikat for disse varene.

Rekvisisjon

Rekvisisjonen er påkrevd for alle typer ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer, inkludert ikke-konform sjømat.

Du må sende inn rekvisisjon senest tre virkedager før sertifikatet skal utstedes.

Før du kan få godkjent søknad om sertifikat må du levere inn rekvisisjon, enten i papirform eller som epost, til det kontoret i Mattilsynet som fører tilsyn med produsent. Du kan føre opp kun en produsent per rekvisisjon.

Godkjenningsnummer skal oppføres dersom produsenten har dette. For produsenter som ikke er godkjenningspliktige skal organisasjonsnummeret oppføres.

Tilsyn og eksport

Når Mattilsynet har mottatt rekvisisjon fra deg, vurderer vi om vi skal ta en dokumentkontroll, ID-kontroll eller fysisk kontroll av eksportpartiet før vi behandler rekvisisjonen.

Helsesertifikater

Sertifikatene fås ved henvendelse til det sertifikatkontoret hvor du ønsker at sertifikatet skal utstedes og hentes.

Sertifikater for sjømat, fiskebiprodukter, fiskefôr, kosttilskudd og meieriprodukter utstedes på sikret papir. Se e-epostadressen til de sertifikatkontorene som kan utstede sertifikater på spesialpapir.

Du mottar en redigerbar PDF-fil som du skal fylle ut med korrekte opplysninger om partiet. Du kan føre opp kun en produsent per sertifikat. I søknaden må du fylle inn hvilke(n) bestemmelse(r) i aktuelt fagregelverk som ikke oppfylles, og denne må være lik tilsvarende angivelse som produsent har lagt til under sin aktivitet ved melding til Mattilsynet.

Ferdig utfylt PDF-fil sendes til sertifikatkontoret. Sertifikatkontoret vil vurdere om sertifikatet kan utstedes.

Merk at vanlige helsesertifikater for eksport ikke kan utstedes på ikke-konforme varer. Grunnen til dette er at vanlige helsesertifikater attesterer for at varene er produsert etter og oppfyller gjeldende regelverk for varen i Norge.

Mer informasjon om produksjon av ikke-konforme næringsmidler og fôrvarer

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning


Regelverk og veiledning