Regelverksprosess

Forskrift som gjennomfører EUs nye kontrollforskrift for offentlig kontroll

Publisert 11.09.2019     Sist endret 14.07.2020

Regelverket bygger videre på den gamle kontrollforordningen men med et utvidet omfang, harmoniseringer mellom områder, forenklinger, presiseringer, større grad av åpenhet og mer.

Hovedinnhold i forskriftsutkastet

Innholdet i forskriftsutkastet retter seg primært mot matmyndighetene. Den gir regler for myndighetenes organisering, planlegging og gjennomføring av kontroll og verifisering av virksomheter og enkeltpersoners etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd.

Indirekte har disse bestemmelsene stor betydning for næring og befolkning. Reglene stiller krav til et tilsynssystem som skal sikre trygg mat og bidra til god dyrehelse og dyrevelferd og ivareta miljøhensyn.

implementerer en ny kontrollforordning med et utvidet omfang og med en del forbedringer. Den skal være en paraply for kontrollbestemmelser i «matkjeden». Den nye kontrollforforordningen og de implementerende og utfyllende bestemmelsene som skal lages med hjemmel i den tar sikte på å bidra til et enda mer risikobasert, effektivt og målrettet system for offentlig kontroll i fremtiden.

Det gis enkelte rettigheter og plikter for virksomheter og enkeltpersoner. Dette gjelder bl. a. rett til innsyn og plikt til å bidra så tilsynet kan gjennomføres effektivt. Det stilles og krav til når og hvordan gebyrer skal fastsettes.

Dette er en EØS-forskrift og det er lite påvirkningsmulighet på forskriftens materielle innhold.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

 

 

Høringsfrist: 15.11.2019
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 15.11.2019
Utenriksdepartementet 14.11.2019
Norsk Gartnerforbund 15.11.2019
Norges Sidlesalgslag 13.11.2019
Arbeidstilsynet 29.10.2019
Sjømatbedriftene 28.10.2019
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 09.10.2019
Bioteknologirådet 17.09.2019

Gjennomføring

 

Første halvår 2020 
Se innspillene (8)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (8)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 15.11.2019
Utenriksdepartementet 14.11.2019
Norsk Gartnerforbund 15.11.2019
Norges Sidlesalgslag 13.11.2019
Arbeidstilsynet 29.10.2019
Sjømatbedriftene 28.10.2019
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 09.10.2019
Bioteknologirådet 17.09.2019

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Kari Bryhni, fagdirektør, seksjon hygiene og drikkevann, hovedkontoret, tlf: 22 77 84 49