Genmodifisering

Publisert 15.02.2021     Sist endret 24.03.2023

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi.

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette.

Virksomheter som importerer mat-, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på området. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket etterleves gjennom å kontrollere importerte mat-, fôr- og såvarer

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Godkjente produkter og virksomheter