Genmodifisering


Publisert 16.10.2012 | Sist endret 19.09.2016

Genmodifiserte produkter består av, inneholder eller er fremstilt fra mikroorganismer, dyr eller planter som har fått endret sine arveegenskaper med moderne genteknologi.

Næringsmidler og fôrvarer produsert fra genmodifiserte organismer er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. Det finnes per i dag ingen godkjente mat- eller fôrprodukter under matloven. Dette betyr at det ikke skal forekomme produkter på det norske markedet som er merket med at de er genmodifisert eller inneholder genmodifiserte ingredienser.

Virksomheter som importerer mat-, fôr- og såvarer med risiko for innblanding av genmodifisering har ansvar for å følge det norske regelverket på området. Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket etterleves gjennom å kontrollere importerte mat-, fôr- og såvarer

Mer om genmodifisering

Spørsmål og svar

Gjeldende regelverk

Regelverk under utvikling

Kontakt oss

Finn riktig region og avdeling

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Tilsynsresultater

Godkjente produkter og virksomheter

Risikovurderinger

Relaterte nyheter

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om tema:
Genmodifisering Regelverksendringer, nyheter og annet aktuelt stoff tilknyttet dette tema

Relaterte nyheter

Alle nyheter