Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 02.12.2019     Sist endret 11.03.2020
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Forskrift om tiltak ved risimport fra Kina) 12.01.2012 35