Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 15.02.2021     Sist endret 24.03.2023
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina (Forskrift om tiltak ved risimport fra Kina) 12.01.2012 35