Kommersiell import av mat

Publisert 18.06.2012     Sist endret 27.03.2020

Koronavirus - Import av mat

Til matimportører om koronavirus

Alle næringsmidler som importeres til Norge skal være i overensstemmelse med norsk næringsmiddellovgivning. Importør må være registrert som importør i Mattilsynets skjematjenester og har ansvaret for at næringsmidlet er helsemessig trygt, og at innhold og merking er i overensstemmelse med norske regler. Dersom dette ikke er tilfellet, kan næringsmidlene nektes importert og omsatt.

Mattilsynet fører tilsyn med import av både animalske og ikke-animalske næringsmidler. Det er ulike regler for import/innførsel avhengig av om de kommer fra et annet EU/EØS- land (samhandel) eller fra en tredjestat. Se informasjonsvideo fra EU.

All import fra land utenfor EU/EØS-området må forhåndsmeldes til Mattilsynet, se TRACES og  Mattilsynets skjematjenester. Det er ikke meldeplikt for næringsmidler fra EU. Animalske næringsmidler fra land utenfor EU/EØS-området (tredjestat), skal kontrolleres ved en av Mattilsynets grensekontrollstasjoner.

For ikke-animalske næringsmidler er det ulik kontroll etter hvilken risiko det er forbundet med produktet og opprinnelse.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Ny importør av næringsmidlerAltinn

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer

Smittestoffer i importerte bær 2015-2016 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev