Særskilte beskyttelsestiltak

Publisert 18.06.2012     Sist endret 31.05.2019
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om import av spirer og frø til spireproduksjon 13.06.2013 610
Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria 19.06.2015 714
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning 20.02.2017 203
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Thailand 11.02.2015 115
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India (guarkjernemelforskriften) 25.02.2015 161
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av pesticidrisiko 02.09.2014 1141
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko 02.09.2014 1140
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av paanblader fra Bangladesh 17.02.2014 140
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS 22.05.2014 675
Forskrift om vernetiltak, inntil videre, ved import av fjørfekjøtt fra Thailand 05.04.2002 325
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Guinea 05.02.2007 137
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av kjøtt og kjøttprodukter fra dyr av hestefamilien fra Mexico 10.09.2007 1032
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fiskevarer fra Albania 05.02.2008 108
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Tyrkia 02.08.2013 943
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av akvakulturprodukter fra India til humant konsum 19.05.2011 507
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina 31.08.2004 1229
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av ris og risprodukter fra Kina 12.01.2012 35
Forskrift om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan 30.03.2011 338
Forskrift om forbud mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania 26.03.1999 376

Regelverk og veiledning