Tilsynsrapport

Dårlige rutiner hos matimportører

Publisert 08.01.2015     Sist endret 08.01.2015

Mattilsynet har i 2014 sjekket om importører av mat har tilstrekkelig kunnskap om regelverket og gode nok rutiner for å sikre at varene de tar inn er trygge. 114 importører og førstemottakere ble kontrollert. Det viser seg at under halvparten har god nok kunnskap og rutiner på plass.

- Ut fra et mattrygghetsperspektiv, er dette svært bekymringsverdig, sier seniorrådgiver Aina K. Svenneby i Mattilsynet.

- De nedslående resultatene gir grunnlag for et fortsatt fokus på denne delen av bransjen, spesielt sett i lys av at trenden er økende import av mat. Det er svært viktig at importørene tar sitt ansvar i forhold til å sikre at produktene de importerer både fra EU og resten av verden er trygge og i henhold til regelverket, fastslår Svenneby.

Prosjektet er en oppfølging av et tilsvarende prosjekt i 2007. Den gangen var det omtrent halvparten av de kontrollerte bedriftene som hadde kunnskapene i orden. At dette ikke har bedret seg på sju år, er for dårlig, synes Svenneby.

- Ved forrige prosjekt hadde omtrent halvparten av importørene god oversikt over regelverket, noe over halvparten av importørene hadde en tilfredsstillende rutine for forhåndsvurdering av produkter og omtrent halvparten av virksomhetene hadde en tilfredsstillende rutine for mottakskontroll. Det burde ha blitt bedre nå, men prosjektresultatene tyder heller på det motsatte, sier Svenneby.

Fjorårets prosjekt har avdekket at under halvparten av de undersøkte virksomhetene har god oversikt over regelverket de omfattes av.

For å sikre at maten som importeres er trygg og i henhold til regelverket, skal virksomhetene gjøre en forhåndsvurdering av produkter og leverandører. Det var under halvparten som hadde god nok rutine for dette. Resterende virksomheter manglet helt slik rutine eller det var store mangler ved den.

9 av 36 første mottakere hadde ikke tilfredsstillende oversikt over importerte varer (mottaksregister), mens 6 avførstemottakerene gjennomførte en mangelfull mottakskontroll. Det er viktig med en god oversikt over importerte varer for enkelt å kunne spore varer ved behov. Videre er det viktig at det gjennomføres en god kontroll ved mottak av varer for å unngå at varer som kan være helsemessig utrygge slippes ut på det norske markedet.

Virksomhetene skal ha en rutine for å varsle Mattilsynet dersom det avdekkes mangler ved varen, merking, handelsdokumenter eller annen pålagt dokumentasjon. Varepartiet skal i slike tilfeller ikke sendes videre uten tillatelse fra Mattilsynet. 29 av de 114 reviderte virksomhetene, manglet slike rutiner.

Mattilsynet vil nå følge opp funnene i forhold til hver enkelt virksomhet, men også ha et økt fokus på bransjen i 2015 avslutter Svenneby.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner