Kunngjøring

Ending av helsesertifikatene som benyttes ved import av næringsmidler - endring av forordning (EU) 2020/2235

Publisert 15.08.2022     Sist endret 15.08.2022

12. august 2022 fastsatte Mattilsynet endringer i forskriften som inneholder helsesertifikater som skal benyttes ved import av næringsmidler og dyr fra tredjestater. Forordning (EU) 2022/854 og (EU) 2022/1219 gjør flere endringer til forordning (EU) 2020/2235, blant annet oppdateres regelverkshenvisninger. Endringene vil tre i kraft straks.

Endingene ved forordning (EU) 2022/854 gjelder:

  • endringer i sertifikatet i kapittel 1 til vedlegg III til bruk ved innførsel til unionen av ferskt kjøtt beregnet på konsum, unntatt mekanisk utbeinet kjøtt, fra storfe (sertifikatmal bov),
  • endret sertifikat i kapittel 33 i vedlegg III til bruk ved innførsel til unionen av rå melk beregnet på konsum (sertifikatmal milk-rm),
  • endret sertifikat i kapittel 34 i vedlegg III til bruk ved innførsel til unionen av melkeprodukter beregnet på konsum som er framstilt av rå melk, eller som ikke skal gjennomgå en særlig risikoreduserende behandling (sertifikatmal milk-rmp/nt),
  • endret sertifikat i kapittel 35 i vedlegg III til bruk ved innførsel til unionen av melkeprodukter beregnet på konsum som skal pasteuriseres (sertifikatmal dairy-products-pt).

Det er også gitt en overgangsordning for disse endringene, der man kan bruke gamle sertifikater frem til 15. februar 2023, så lenge de et utstedt senest 15. november 2022.

Endringene ved forordning (EU) 2022/1219:

  • endring i sertifikatene i kap. 50 og kap. 52 til vedlegg III til bruk for sammensatte produkter, her oppdateres regelverkverkhenvisningen for meieriprodukter (sertifikatmal model-comp og sertifikatmal model transit-comp)
  • videre endres sertifikatet i kap. 52 til vedlegg III for transitt av sammensatte produkter, der man reduserer kravene til hvilken informasjon om meieriprodukter som trenges ettersom varene kun skal gå i transitt gjennom EØS-området.

For disse endringene gis det også en overgangsordning frem til 15. april 2023, der de gamle sertifikatene kan benyttes så lenge de er utstedt senest 15. januar 2023.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.


Publikasjoner

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00.