Ending av reglene om import av frukt, grønnsaker og nøtter fra tredjestater

Publisert 25.05.2020     Sist endret 25.05.2020

Det er gjort endringer i reglene for importkontrollen av ikke animalske produkter. Appelsiner og diverse andre sitrusfrukter fra Tyrkia og kryddermiks fra Pakistan tas inn på listen i vedlegg I, mens bringebær fra Serbia, aprikoser og sitroner fra Tyrkia tas ut av listen. Det gjøres også en justering i kontrollfrekvensen for tre produkter og noen justeringer av produktgrupper som er listeført. Videre flyttes fem produktgrupper mellom vedlegg I og vedlegg II. To importforbud flyttes til denne rettsakten for samle regelverket, samtidig som at det gjøres noen tekniske endringer til kontrollregelverket. Endringene trer i kraft 27. mai 2020.

Den 20. mai 2020 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som gjennomfører forordning (EU) 2020/625 om endring av forordning (EU) 2019/1793 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter, med ikrafttredelse 27. mai 2020.

Endringene består av:

Inn på listen i vedlegg I (tidligere 669/2009-listen):

 • appelsiner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 10 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
 • mandariner og andre sitrus-hybrider fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 5 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene
 • kryddermiks fra Pakistan (aflatoksiner - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 20 %, på grunn av flere funn i løpet av de siste årene.

Ut av listen i vedlegg I:

 • bringebær fra Serbia (Norovirus - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året
 • tørkede aprikoser og aprikoser, tilberedt/ konservert på annen måte fra Tyrkia (sulfitter - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året
 • sitroner fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) på grunn av en forbedring det siste året.

Endret kontrollfrekvens i vedlegg I:

 • bønner fra Kenya (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 5 % til 10 % på grunn av flere funn det siste året
 • tørkede druer fra Tyrkia (okratoksin A - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 5 % til 10 % på grunn av flere funn det siste året
 • granatepler fra Tyrkia (plantevernmidler - næringsmidler) får en økt kontrollfrekvens fra 10 % til 20 % på grunn av flere funn det siste året.

Flytting av produkter mellom vedlegg I og vedlegg II (tidligere lister for 884/2014, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660):

 • sesamfrø fra Sudan (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
 • sesamfrø fra Uganda (salmonella - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
 • pepperfrukter (annet enn søte) fra India (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 10 %
 • pepperfrukter (annet enn søte) fra Pakistan (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg I til vedlegg II på grunn av ingen forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 20 %
 • karriblader fra India (plantevernmidler - næringsmidler) flyttes fra vedlegg II til vedlegg I på grunn av en forbedring det siste året, med en kontrollfrekvens på 50 %.

Andre endringer:

 • jordnøtter (peanøtter) fra alle de omfattede stater får en utvidet produktgruppe for å fange opp alle produkter der faren for aflatoksiner kan forekomme. Her legges mel og oljekaker av jordnøtter til oversikten over hva som er omfattet av vedleggene I og II. Produktene i vedlegg II omfattet allerede oljekaker, som nå gjelder for begge vedlegg
 • sesamfrø fra alle de omfattede stater (vedlegg I og II) får en presisering for å ta høyde for at også ubehandlede varianter som omfattes av denne kontrollen
 • pepperfrukter (søte og andre) fra Sri Lanka og India får en utvidet produktgrupper for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med
 • aprikoser fra Usbekistan får en utvidet produktgrupper for å ta høyde for alle varianter som det er utfordringer med.
 • vektangivelsen i art. 1 tredje ledd endres fra bruttovekt til nettovekt, slik at emballasje og pakkemateriale ikke skal regnes med i vektberegningen for om unntaket skal gjelde eller ikke.

I tillegg flyttes to importforbud fra egne rettsakter til denne hovedrettsakten (2019/1793). Dette gjøre for å samle det meste av regelverket knyttet til den ikke-animalske kontrollen på et sted, og omfatter:

 • paanblader fra Bangladesh (forordning (EU) 2014/88
 • tørkede bønner fra Nigeria (forordning (EU) 2015/943

I norsk rett gjennomføres forordning (EU) 2020/625 som en endringsforskrift til forskrift 9. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00


Kontaktinformasjon

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00